Höj din lön genom lönesamtalet

Om du vill höja din lön så ska du se till att utnyttja lönesamtalet. Här är lönerådgivarnas tips för hur du förbereder dig.

Förbered dig och höj din lön

  1. Läs in dig på lönekriterierna som gäller på din arbetsplats.
  2. Skriv ned konkreta argument utifrån lönekriterierna. På vilket sätt bidrar du med dina prestationer till att verksamheten uppnår sina mål?
  3. Ta reda på hur löneläget ser ut på arbetsplatsen genom att kontakta ditt lokala fack eller ringa ditt fackförbund för lönerådgivning.
  4. Testa argumenten i förväg på en kollega. Öva hemma på någon som kan spela ”chefen”.
  5. Försäkra dig om att du och chefen har samma bild av vad din tjänst innehåller för arbetsuppgifter och hur väl du utför dem. Var lyhörd för chefens synpunkter.
  6. Be din chef motivera sin lönesättning och förklara vad du förväntas göra för att höja lönen.
  7. Dokumentera samtalet och be chefen läsa igenom anteckningarna. På så sätt har du en utgångspunkt inför nästa års samtal.
  8. Prata med ditt lokala fack om det inte går som du önskar.

Som medlem i Fackförbundet ST kan du få tips och coachning inför förhandlingen. Genom vår lönerådgivning kan du få tillgång till statistik och råd. 

Boka lönerådgivning