Så sätts din lön

Jobbar du inom staten eller på ett bolag och undrar hur din lön sätts? Utöver din egen prestation finns det en rad olika faktorer som påverkar din lön. En av dessa är vilken lönemodell som ligger till grund för din lön. Har du lönesamtal eller lönesättande samtal? Är det förhandling eller tariffer som gäller? Alla innebär olika utslag på hur din lön utvecklas.

Medarbetare på ett möte

Lönerevision

Lönerevisionen är en viktig del i processen kring hur din lön sätts. Här berättar vi om hur den går till. 

Läs mer
Industrifabrik i Sverige

Märket

Det talas ofta om "märket" när nya kollektivavtal ska förhandlas. Här förklarar vi vad märket är och hur det påverkar din lön. 

Läs mer