Förtroendevald

Förtroendevald i ST – ett uppdrag i medlemmarnas tjänst

Arbetar du på en statlig myndighet, en stiftelse, ett bolag eller inom universitets- och högskoleområdet? Vill du påverka din arbetsplats till det bättre och knyta många värdefulla kontakter inom organisationen? Då kan uppdraget som förtroendevald vara något för dig. Här berättar vi mer om rollen som förtroendevald i Fackförbundet ST och hur du som vill bli förtroendevald hos oss går till väga.

Är du förtroendevald i Fackförbundet ST?

Logga in på Mina sidor för att komma åt dina tjänster och ditt innehåll

Till mina sidor

Vad gör en förtroendevald i Fackförbundet ST?

Förtroendevalda är medlemmar i ST som har ett fackligt uppdrag och fått förtroendet från sina kollegor att företräda dem. En förtroendevald arbetar tillsammans med medlemmarna på arbetsplatsen för att driva deras frågor i samverkan med arbetsgivaren. Syftet är att påverka arbetsplatsen till det bättre.

Rent konkret kommer du som blir förtroendevald att hålla i medlemsmöten, delta i samverkansmöten med chefer, informera dina kollegor om vad som händer på arbetsplatsen, delta i lönerevisioner eller lönekartläggningar, välkomna nyanställda, osv.

Uppdragen kan skilja sig åt en del beroende på vilken typ av roll du har. Det finns dock fyra grunduppdrag som alla förtroendevalda i Fackförbundet ST delar:

 • Stödja och företräda medlemmar
 • Värva nya medlemmar
 • Synliggöra Fackförbundet ST och det fackliga arbetet på arbetsplatsen
 • Arbeta för och skapa engagemang för ett bättre arbetsliv 

Vilka fackliga uppdrag kan jag bli vald till? 

I Fackförbundet ST finns en rad specifika uppdrag. Här är några exempel: 

 • Arbetsplatsombud 
 • Skyddsombud 
 • Ansvarig för arbetsmiljön 
 • Ansvarig för kommunikation 
 • Ordföranden 
 • Registeransvarig 
 • Sekreterare 
 • Kassör 
 • Studieorganisatör 

Hur blir jag förtroendevald? 

Om du vill engagera dig fackligt på din arbetsplats och bli förtroendevald i Fackförbundet ST behöver du först bli medlem hos oss.  

Bli medlem 

När du har blivit medlem i ST ska du sedan kontakta ditt lokala fack. Det är medlemmarna på arbetsplatsen som väljer sina representanter. Du kan bli vald till olika uppdrag, som till exempel arbetsplatsombud eller skyddsombud. Valen sker normalt på ett medlemsmöte.

Det viktigaste är att du har ett intresse och engagemang, samt att du delar våra värderingar. Du behöver inte ha några förkunskaper om arbetsrätt och fackligt arbete – du får en grundutbildning av oss. Utöver den kan du gå fler kurser i specifika ämnen som du vill fördjupa dig i.