Förtroendevald

Du som förtroendevald - STs företrädare

Förtroendevalda är medlemmar i ST som velat ta på sig ett fackligt uppdrag och fått förtroendet från sina kollegor att företräda dem. En förtroendevald arbetar tillsammans med medlemmarna på arbetsplatsen för att driva deras frågor i samverkan med arbetsgivaren. På dessa sidor finns stöd och verktyg för att göra förtroendevaldas uppdrag lättare och roligare.