Få svar på dina vanligaste lönefrågor

Har du som statligt anställd eller bolagsanställd frågor kring din lön? Här besvarar Fackförbundet ST några av dina vanligaste lönefrågor.

Lönesamtal

Lönesamtal – hur förbereder jag mig?

Inför lönesamtalet - hur bemöter jag chefens argument mot högre lön?

Vad är skillnaden mellan lönesamtal och lönesättande samtal?

Lönerevision

Missnöjd med löneökning - vad kan jag göra?

Går det att höja lönen utanför den årliga lönerevisionen?

Får jag löneökning när jag är föräldraledig eller sjukskriven?

Jämställda löner

Vad är lönekartläggning?

Osakliga löneskillnader – vad är det?

Övriga lönefrågor

Har jag rätt att få veta mina kollegors löner?

Har jag rätt lön? Här är 6 tecken på att du har för låg lön