UoH Nyheter

Publicerad: 2022-03-23

Nyheter från Avdelningen inom Universitet och Högskolor

Julhälsning 2023

Till dig som är förtroendevald
God Jul och Gott Nytt År!

Vi tackar för de fackliga insatserna under året och skickar en julhälsning med önskan om en god avslutning på året.

Istället för att skicka julkort stöttar avdelningen organisationerna Civil Right Defenders och Panzisjukhuset med 2 000 kr var.

Civil Right Defenders
Organisationen arbetar för de mänskliga rättigheterna i Sverige och med att stödja lokala människorättsförsvarare i de länder i världen där respekten för de mänskliga rättigheterna är som sämst.

Panzisjukhuset
Sjukhuset drivs av Dr. Denis Mukwege som 2018 fick Nobels Fredspris för sitt arbete för kvinnor utsatta för sexuellt våld i Kongo. Sjukhuset behandlar överlevare av sexuellt våld och kvinnor med svåra gynekologiska besvär i östra Kongo.

Vi vill också passa på att påminna om kommunikationsnätverkets sammankomst den 15/12 om lokalt systematiskt fackligt arbete med fokus på kommunikation. Du hittar mer information här: https://st.org/st-inom-universitets-och-hogskoleomradet/uoh-aktiviteter-2022

Första sektionsavstämning 2023 är den 13/1, samma tid och samma lön. Påminnelse skickas ut samma dag.

Avdelningen hoppas att du ska fortsätta vara förtroendevald även nästa år och att vi tillsammans fortsätter kämpa för goda arbetsvillkor på våra arbetsplatser samt för ett bättre Sverige där alla människor har lika rättigheter och skyldigheter oavsett bakgrund, livsvillkor och position i samhället.
Kalendarium med avdelningens aktiviteter under 2023 återfinns under aktivteter på hemsidan

The Tidö-agreement and residence permits for doctoral students and researchers

In Swedish enclosed below
The chair of Fackförbundet ST, Britta Lejon, has commented on the Tidö-agreement, stating that it contains counterproductive symbolic measures, such as the suggestions on criminal policy that risk the rule of law, increases arbitrariness and polarisation in society.

In the area of migration policy, Britta Lejon emphasises that the focus on temporary residence permits (instead of permanent ones) is expensive and requires large investments in state agencies, while also hindering integration.

Fackförbundet ST within the university sector would like to raise a similar issue. We have, since the summer of 2021 been working against the reform of the Aliens Act, that decreased the chances of doctoral students and early career researchers getting a permanent residence permit. We would like to see a return to the regulations in place before the reform, when doctoral students had the opportunity to get permanent residence permit after 4 years of studies. The various types of temporary residence permits are ill suited to the conditions within academia, with a high prevalence of short, fixed-term employment and create a lot of stress and anxiety. This, in turn, makes Sweden less attractive to highly qualified applicants from outside of the EU/EEA.

In the Tidö-agreement there are instructions for a state enquiry into labour migration, which is, mostly geared towards stricter criteria for work permits, but it also includes this paragraph:

”För att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation undersöks och vid behov författningsregleras särskilda bestämmelser för doktorander och forskare gällande möjligheten till uppehållstillstånd efter en viss tids sammanhängande anställning.”

Loosely translated, it is stated that in order to strengthen Sweden’s position as a research nation, there should be an enquiry into (and, if need be, new regulation of) doctoral students’ and researchers’ possibilities of getting a residence permit after a certain time of continuous employment.

We duly note that it does not say “possibility of getting a permanent residence permit”. This omission should not be overlooked and is quite worrying. What, more precisely, this enquiry will amount to is at present very unclear. We will continue to monitor the issue.

At the same time, the fact that this point is a part of the agreement, regardless of its ambiguity, is testament to all the efforts of the broad campaign for a return to the regulations before 2021. We would like to thank all those involved in the efforts to raise the issue of how doctoral students and other early career researchers have been impacted by the changes in the Aliens Act: first and foremost the grassroot movement´s, for example in the Facebook-group Intl. PhD students in Sweden call for change in the permanent residency law, Fackförbundet ST, TCO, Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), SACO, NJF, SNPA, Svensk Näringsliv and SUHF.

As for the Tidö-agreement, we want to be very clear, that what is needed is a return to the possibility for doctoral students to get a permanent residence permit after 4 years of studies. If the enquiry instructions are phrased in such a way, and result in a reform of that kind, well, then the Sweden’s position as a research nation would be strengthened!

Tidöavtalet och uppehållstillstånd för doktorander och forskare

Uttalande om Ukraina från vår europeiska organisation EPSU samt vår international PSI

- "Våra tankar går till våra kamrater i de ukrainska fackföreningarna. Vi har fått de första rapporterna om attacker som även drabbar fackföreningsmedlemmar. Vår solidaritet är med folket i Ukraina. Vi är övertygade om att detta krig inte är vad majoriteten av arbetande människor i Ukraina och Ryssland vill ha"

Det är delar av innehållet i det gemensamma uttalande som EPSU och PSI publicerat. Läs hela artikeln i bilagan nedan, eller direkt på deras webb

Läs uttalandet på Svenska

Read Statement in English

EPSU och PSI fördömer Rysslands angrepp på Ukraina