UoH-aktiviteter

OMBUDSMÖTE 8-9 NOVEMBER 2023

Avdelningsstyrelsen kallar till 2023 års ombudsmöte 8-9 november på Hotell Birger Jarl i Stockholm

Ombudsmötet planeras att börja kl. 10.00 dag 1 och beräknas vara avslutat kl. 16.00 dag 2. 
Bilagt finns nu en deltagarförteckning och karta. Är det så att ni har funderingar kring resande så kontakta vår "resebokare" Lisbeth på lisbeth.haeggberg@gmail.com

Av bifogad förteckning framgår antal ombud med rösträtt som varje sektion har. Sektionsstyrelsen utser ombud/ersättare. Se gärna avdelningens stadgar 5 §, moment 1–3. Vad gäller motioner se 5 §, moment 7.

Nomineringar ska vara valberedningens sammankallande tillhanda senast den 14 september till maud.akesson@st.lu.se

Motioner ska vara avdelningsstyrelsen tillhanda senast den 27 september till universitet@st.org

Du anmäler dig till ombudsmötet här, ny länk,https://forms.office.com/e/ffqmVuG5q1

Anmälan ska göras så fort som möjligt, dock senast den 29 september. Vid förändring av ombud, kontakta Marika Vesterberg på universitet@st.org eller 073-083 77 04. Sektionerna är välkomna att anmäla extra deltagare utöver ordinarie ombud.
Ombuden kommer att genomföra samtliga omröstningar i systemet VoteIT. En teknikgenomgång kommer att erbjudas. Det är bra om så många som möjligt deltar i genomgången eftersom systemet har uppgraderats och vi vill inte använda ombudsmötestid till tekniska problem.

Deltagande sker utan löneavdrag enligt förtroendemannalagen/-avtalet.

Välkomna!
Avdelningsstyrelsen via
EvaLena Moser
ordförande


Handlingar ombudsmöte 2024
Kom ihåg att du måste vara inloggad med bank ID för att se alla dokument

I samband med middagen dag 1 kommer vi att tillsammans med särskilt inbjudna gäster fira att avdelningen fyller 70 år.

Konferens om lokalt systematiskt fackligt arbete

Onsdag 11 oktober 2023 

Avdelningen bjuder in till en konferens/nätverksträff för att stärka det lokala systematiska fackliga arbetet. Fokus är på kommunikation gentemot arbetsgivarföreträdare och medlemmar för att synliggöra och utveckla det lokala partsarbetet.   

Konferensen kommer att vara helt digital så varje sektion har möjlighet att ha flera deltagare. En länk till mötet kommer att finnas senast tisdag den 10 oktober. 

Tid:                      onsdag den 11 oktober kl. 10:00 – 15:00

Program:            10:00 - 12:00: RALS 2023 - hur kommunicerar vi på sektionsnivå
                            12:00 - 13:00: Lunchpaus
                            13:00 - 15:00: Forskningspropositionen - hur kommunicerar vi på sektionsnivå

Anmälan:Ingen anmälan krävs utan länk publiceras på webben

Länk till mötet:    Zoom

Villkor:                  Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet. 

Övriga frågor:universitet@st.org

Välkomna!

Avdelningsstyrelsen/gm
arbetsgruppen Sandra, Ingo, Kjell och Stefan 

  Arbetsmiljökonferens: Skyddsombudens roll 12 oktober 2023

  Avdelningsstyrelsen inbjuder till en digital konferens med fokus på skyddsombud/arbetsmiljöombudens roll. Rollen är unik. Du representerar anställda på din arbetsplats i nära samverkan med er arbetsgivare för att förbättra och utveckla er arbetsmiljö

  En del av konferensen fokuserar på att stärka och reflektera kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och dela erfarenheter. Den andra delen ska ge mer inspiration och ett ökat fokus på rollen. Hur kan vi utvecklas i rollen som skyddsombud/arbetsmiljöombud eller annat uppdrag. 

  Vi fokuserar vid det här tillfället bland annat på:
  - Hur gör jag som skyddsombud/arbetsmiljöombud för att bidra aktivt till det systematiskt arbetsmiljöarbetet och vad är syftet? 
  - Hur kan jag utvecklas i min roll?
  - Vad får jag göra - vad kan jag göra - vad ska jag göra?

  Vi kommer också att fördjupa oss och få återkoppling på arbetet med ”Program för hållbart arbetsliv” som vi hade möjlighet att ge inspel till, vid vår egen sektionskonferens och sen till förbundsstämman inför fortsatt arbete.

  Tid: 10:00-16:00 (09:45 inloggning och teknisk kontroll) 
  Anmälan: Senast den 9/10 via LÄNK
  Villkor: Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet 
  Bekräftelse: Bekräftelse + länk skickas till angiven mailadress ca 1 vecka innan 
  Övriga frågor: universitet@st.org

  en digital konferens torsdag den 12 oktober 2023

  Ledarskapsutveckling 12 september 2023

  Vi fokuserar den här konferensen på styrelsearbete och att stärka tryggheten i det fackliga uppdraget, tillsammans med Tommy Nordmark, Ledarvetenskap. 

  Vi diskuterar bland annat uppdraget som ledare i en förtroendevald organisation innebär och hur vi skapar tillit till varandra och känner oss motiverade. Hur kan vi förbättra partsarbetet och det fackliga inflytandet? Hur skapar vi förutsättningar för att på ett kvalitativt och respektfullt sätt arbeta både i styrelsen och i våra lokala förhandlingar med arbetsgivaren?

  Till konferensen inbjuds samtliga förtroendevalda, men framförallt ni som är nya i sektionsstyrelsen. Det är fördelaktigt om ni kan komma flera från respektive sektion och det är först till kvarn som gäller.

  Sista dag för anmälan här 1 september, länk HÄR

  Väl mött!
  Avdelningsstyrelsen gm/arbetsgruppen 

  inbjudan till en dag med fokus på ledarskap

  Eurodoc Conference 2023 - A Sustaineble Academica 7-8 Juni

  Den 7-8 juni hålls den europeiska konferensen Eurodoc 2023: A sustainable academia i Uppsala. 
  Temat är doktoranders och postdoktorers villkor inom akademin. Det är ett samarbete mellan Eurodoc (European council of doctoral candidates and junior researchers), SFS (Sveriges förenade studentkårer), SNPA (Swedish network of postdoc associations) och Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet. 

  Sessionerna behandlar frågan om hållbara villkor för doktorander och juniora forskare inom en rad områden såsom arbetsmiljö, prekära anställnings- eller finansieringsformer, akademisk frihet, utbildningskvalitet, karriärutveckling, open science och miljömässig hållbarhet. En särskild session anordnas också om vilken roll Ukrainas akademi kan ha i återuppbyggnaden efter kriget. Konferensens hemsida med mer information om sessionerna: https://www.eurodoc.net/conference-agm-2023

  Vår avdelning står för två av sex stycken block:

  1. Dealing with precarity: Employment conditions of post-docs (ST)

  2. A sustainable academic psychosocial work environment (MH) (ST)

  Follow the Conference online on Youtube


  https://www.youtube.com/eurodoc

  Nedan finns flygblad/information gällande konferensen och den rapport som vi gjorde 2021 på engelska.

  LÖNE-OCH AVTALSUTBILDNING 6–7 SEPTEMBER 2023

  Avdelningsstyrelsen inbjuder härmed till löne- och avtalsutbildning i Stockholm. Sektionerna har möjlighet att skicka två deltagare per sektion, i mån av plats kan det finnas möjlighet att anmäla extra deltagare och då gäller principen först till kvarn. 

  Utbildningen kommer att ta upp de centrala delarna i avtalet samt koncentreras kring lönestruktur och förhandling samt inte minst erfarenhetsutbyte. Vi går igenom exempel på förhandlingsunderlag för att gemensamt hitta strategier. Målgruppen är förtroendevalda som löneförhandlar eller kommer att löneförhandla.  

  Deltagarna behöver ha tillgång till den egna myndighetens lönestatistik.

  Tid:Konferensen inleds kl. 8.30 dag 1 och avslutas kl. 15.30 dag 2. 
  Anmälan:Snarast, dock senast 21 augustiLÄNK
  Logi:Alla deltagare har samtliga måltider och logi bokade under hela konferensen. Vid behov finns det möjlighet att komma dagen innan.
  Resa: För boende utanför Stockholm bokas resor av Lisbeth Häggberg: lisbeth.haeggberg@gmail.com
  Villkor:Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet. 
  Bekräftelse:Bekräftelse med ytterligare information skickas per e-post under vecka 34.  
  Frågor:universitet@st.org

  Välkommen!
  Avtalsgruppen/Avdelningsstyrelsen

  Konferensen genomförs fysiskt 6–7 september 2023 på Sturegatan 15, Stockholm

  3-4 Maj 2023 Sektionskonferens

  Varje sektion har möjlighet att anmäla två deltagare. I år prioriteras mindre och mellanstora sektioner och vi ser gärna att ni inkommer med fler än två deltagare. I mån av plats kan övriga sektioner anmäla extra deltagare. Ingen debitering kommer att ske. Möjlighet att resa dagen innan kommer att finnas för de som har behov.

  • Tid: Konferensen inleds kl. 10.00 (förmiddagsfika serveras från kl. 9.30) dag 1 och avslutas dag 2 kl. 16.00. Gemensam transport kommer att anordnas till och från anläggningen.
  • Anmälan: Vi ser gärna att du gör din anmälan så snart som möjligt eftersom konferensanläggningen kräver besked om antalet deltagare, dock senast den 1 mars HÄR. Vi kan inte garantera plats efter detta datum. Bekräftelse: Bekräftelse skickas senast vecka 11.
  • Villkor: Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet.
  • Resor: Resor bokas via Lisbeth Häggberg. Se anmälan
  • Material: Skickas tillsammans med bekräftelsen.
   Övriga frågor: universitet@st.org

  Avdelningsstyrelsen inbjuder härmed till en tvådagarskonferens i Stockholm, Rönneberga konferens, Lidingö.

   Konferens om lokalt systematiskt fackligt arbete

   Onsdag 19 april 2023 

   Avdelningens konferens/nätverksträff för att stärka det lokala systematiska fackliga arbetet. Med fokus på kommunikation gentemot arbetsgivarföreträdare och andra för att synliggöra och utveckla det lokala partsarbetet.   

   Konferensen kommer att vara helt digital så varje sektion har obegränsad möjlighet att ha flera deltagare. Där kommer också länk till mötet att finnas senast tisdag 18 april. 

   Tid:                             onsdag den 19 april kl. 10:00 – 15:00

   Program:                   10:00 - 12:00: Mallhantering och diskussion om värdekort
                                       12:00 - 13:00: Lunchpaus
                                       13:00 - 15:00: Digitala plattformar för kommunikation

   Anmälan:Ingen anmälan krävs utan länk publiceras på webben

   Länk till mötet (Zoom)

   Villkor:                        Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet. 

   Övriga frågor:universitet@st.org

   Välkomna!

   Avdelningsstyrelsen/gm
   arbetsgruppen Sandra, Ingo, Kjell och Stefan 

    2 mars 2023 Konferens -uppföljning av de lokala RALS-förhandlingarna

    Som vanligt är det bra att ha tagit del av Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-avtalet), de partsgemensamma kommentarerna samt STs råd, myndighetens lönepolicy och lönekriterier samt Fackförbundet ST lönepolitik.

    Tid:Torsdag den 2 mars med start kl. 10.00. Kaffe finns från kl. 9.00. Konferensen slutar kl. 16.00.Plats:Fackförbundet ST, Sturegatan 15, Stockholm.
    Anmälan:Senast den 22 februari via denna länk: https://forms.office.com/e/yLAZDJKrsa

    Villkor:Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet.
    Bekräftelse:Bekräftelse skickas i slutet på vecka 8. 
    Resor:Resor beställs via Lisbeth Häggberg. Se anmälan.

    Övriga frågor:universitet@st.org

    Välkommen!
    Avtalsgruppen/Avdelningsstyrelsen

    Vi kommer att följa upp de lokala processerna med medlemmarna och i partsarbetet, vad vi behöver utveckla i det centrala RALS-avtalet med sikte på att påverka avtalsrörelsen.

    20 februari 2023 konferens om det lokala Partsarbetet i OFR/S samverkansorgan

    Det innebär att vi blir fler medlemmar inom den lokala OFR/S-organisationen och en starkare förhandlingspart. Samtidigt ställer det krav på en mer ordnad lokal samverkan för att öka delaktighet och inflytande för alla medlemsförbund. Allt för att öka vårt gemensamma inflytande och påverkansarbete.

    Vi genomför därför en konferens för att få mer information, diskutera och utbyta erfarenheter om former för lokal samverkan inom OFR/S.

    Förbundsordförande Britta Lejon och Åsa Erba Stenhammar, STs och OFR/S förhandlingschef medverkar tillsammans med avdelningsansvarig ombudsman Magnus Carlsson. Inbjudan har även gått till företrädare för Sveriges Lärare.

    Information om OFR:
    OFRs organisation | OFR
    Läs mer om vad Sveriges lärare informerar här: 
    Sveriges Lärare har valt OFR (sverigeslarare.se)

    Tid:                           måndag den 20 februari kl. 09.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00. 
    Lokal:                       Besked om lokal i Stockholm kommer senare
    Anmälan:Senast den15 februari via denna LÄNK
    Villkor:                      Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet.
    Bekräftelse:             Bekräftelse och program kommer senare
    Övriga frågor:universitet@st.org

    Välkomna!
    Avdelningsstyrelsen

    Avdelningsstyrelsen bjuder in till en fysisk konferens med fokus på det lokala partsarbetet i vår gemensamma förhandlingsorganisation OFR/S. I början av februari beslutade Sveriges Lärare (LF och LR) att välja ingå i vår förhandlingsorganisation OFR/S

     Konferens "Hållbart arbetsliv" Tisdag 24 Januari 2023

     Länk till anmälan

     Avdelningsstyrelsen inbjuder härmed till en heldagskonferens med fokus på temat -kränkande särbehandling. 

     Inbjuden är Stefan Blomberg, forskare och psykolog och verksam vid Arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitet och i sitt eget företag. Blomberg är nationell expert, författare och utbildare i frågor som rör kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet.

     Vi får ett kunskapsmässigt lyft om kränkande särbehandling som fenomen. Följande vinklas mot fackens roll: 
     - vad det är (definitioner/avgränsningar), 
     - hur man graderar/bedömer allvarlighetsgrad, 
     - vilka konsekvenser det riskerar få både enskilt och på arbetsplatsen, 
     - hur det mest effektivt förebyggs och hur det bäst utreds (faktaundersökningsmetodiken).

     Hybridkonferens, kl 10,00-16,00 och det finns möjlighet att vara med fysiskt eller digitalt.

     Avtal om omställning