UoH-aktiviteter

Eurodoc Conference 2023 - A Sustaineble Academica 7-8 Juni

Den 7-8 juni hålls den europeiska konferensen Eurodoc 2023: A sustainable academia i Uppsala. 
Temat är doktoranders och postdoktorers villkor inom akademin. Det är ett samarbete mellan Eurodoc (European council of doctoral candidates and junior researchers), SFS (Sveriges förenade studentkårer), SNPA (Swedish network of postdoc associations) och Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet. 

Sessionerna behandlar frågan om hållbara villkor för doktorander och juniora forskare inom en rad områden såsom arbetsmiljö, prekära anställnings- eller finansieringsformer, akademisk frihet, utbildningskvalitet, karriärutveckling, open science och miljömässig hållbarhet. En särskild session anordnas också om vilken roll Ukrainas akademi kan ha i återuppbyggnaden efter kriget. Konferensens hemsida med mer information om sessionerna: https://www.eurodoc.net/conference-agm-2023

Vår avdelning står för två av sex stycken block:

 1. Dealing with precarity: Employment conditions of post-docs (ST)

 2. A sustainable academic psychosocial work environment (MH) (ST)

Follow the Conference online on Youtube


https://www.youtube.com/eurodoc

Nedan finns flygblad/information gällande konferensen och den rapport som vi gjorde 2021 på engelska.

3-4 Maj 2023 Sektionskonferens

Varje sektion har möjlighet att anmäla två deltagare. I år prioriteras mindre och mellanstora sektioner och vi ser gärna att ni inkommer med fler än två deltagare. I mån av plats kan övriga sektioner anmäla extra deltagare. Ingen debitering kommer att ske. Möjlighet att resa dagen innan kommer att finnas för de som har behov.

 • Tid: Konferensen inleds kl. 10.00 (förmiddagsfika serveras från kl. 9.30) dag 1 och avslutas dag 2 kl. 16.00. Gemensam transport kommer att anordnas till och från anläggningen.
 • Anmälan: Vi ser gärna att du gör din anmälan så snart som möjligt eftersom konferensanläggningen kräver besked om antalet deltagare, dock senast den 1 mars HÄR. Vi kan inte garantera plats efter detta datum. Bekräftelse: Bekräftelse skickas senast vecka 11.
 • Villkor: Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet.
 • Resor: Resor bokas via Lisbeth Häggberg. Se anmälan
 • Material: Skickas tillsammans med bekräftelsen.
  Övriga frågor: universitet@st.org

Avdelningsstyrelsen inbjuder härmed till en tvådagarskonferens i Stockholm, Rönneberga konferens, Lidingö.

  Konferens om lokalt systematiskt fackligt arbete

  Onsdag 19 april 2023 

  Avdelningens konferens/nätverksträff för att stärka det lokala systematiska fackliga arbetet. Med fokus på kommunikation gentemot arbetsgivarföreträdare och andra för att synliggöra och utveckla det lokala partsarbetet.   

  Konferensen kommer att vara helt digital så varje sektion har obegränsad möjlighet att ha flera deltagare. Där kommer också länk till mötet att finnas senast tisdag 18 april. 

  Tid:                             onsdag den 19 april kl. 10:00 – 15:00

  Program:                   10:00 - 12:00: Mallhantering och diskussion om värdekort
                                      12:00 - 13:00: Lunchpaus
                                      13:00 - 15:00: Digitala plattformar för kommunikation

  Anmälan:Ingen anmälan krävs utan länk publiceras på webben

  Länk till mötet (Zoom)

  Villkor:                        Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet. 

  Övriga frågor:universitet@st.org

  Välkomna!

  Avdelningsstyrelsen/gm
  arbetsgruppen Sandra, Ingo, Kjell och Stefan 

   2 mars 2023 Konferens -uppföljning av de lokala RALS-förhandlingarna

   Som vanligt är det bra att ha tagit del av Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-avtalet), de partsgemensamma kommentarerna samt STs råd, myndighetens lönepolicy och lönekriterier samt Fackförbundet ST lönepolitik.

   Tid:Torsdag den 2 mars med start kl. 10.00. Kaffe finns från kl. 9.00. Konferensen slutar kl. 16.00.Plats:Fackförbundet ST, Sturegatan 15, Stockholm.
   Anmälan:Senast den 22 februari via denna länk: https://forms.office.com/e/yLAZDJKrsa

   Villkor:Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet.
   Bekräftelse:Bekräftelse skickas i slutet på vecka 8. 
   Resor:Resor beställs via Lisbeth Häggberg. Se anmälan.

   Övriga frågor:universitet@st.org

   Välkommen!
   Avtalsgruppen/Avdelningsstyrelsen

   Vi kommer att följa upp de lokala processerna med medlemmarna och i partsarbetet, vad vi behöver utveckla i det centrala RALS-avtalet med sikte på att påverka avtalsrörelsen.

   20 februari 2023 konferens om det lokala Partsarbetet i OFR/S samverkansorgan

   Det innebär att vi blir fler medlemmar inom den lokala OFR/S-organisationen och en starkare förhandlingspart. Samtidigt ställer det krav på en mer ordnad lokal samverkan för att öka delaktighet och inflytande för alla medlemsförbund. Allt för att öka vårt gemensamma inflytande och påverkansarbete.

   Vi genomför därför en konferens för att få mer information, diskutera och utbyta erfarenheter om former för lokal samverkan inom OFR/S.

   Förbundsordförande Britta Lejon och Åsa Erba Stenhammar, STs och OFR/S förhandlingschef medverkar tillsammans med avdelningsansvarig ombudsman Magnus Carlsson. Inbjudan har även gått till företrädare för Sveriges Lärare.

   Information om OFR:
   OFRs organisation | OFR
   Läs mer om vad Sveriges lärare informerar här: 
   Sveriges Lärare har valt OFR (sverigeslarare.se)

   Tid:                           måndag den 20 februari kl. 09.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00. 
   Lokal:                       Besked om lokal i Stockholm kommer senare
   Anmälan:Senast den15 februari via denna LÄNK
   Villkor:                      Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet.
   Bekräftelse:             Bekräftelse och program kommer senare
   Övriga frågor:universitet@st.org

   Välkomna!
   Avdelningsstyrelsen

   Avdelningsstyrelsen bjuder in till en fysisk konferens med fokus på det lokala partsarbetet i vår gemensamma förhandlingsorganisation OFR/S. I början av februari beslutade Sveriges Lärare (LF och LR) att välja ingå i vår förhandlingsorganisation OFR/S

    Konferens "Hållbart arbetsliv" Tisdag 24 Januari 2023

    Länk till anmälan

    Avdelningsstyrelsen inbjuder härmed till en heldagskonferens med fokus på temat -kränkande särbehandling. 

    Inbjuden är Stefan Blomberg, forskare och psykolog och verksam vid Arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitet och i sitt eget företag. Blomberg är nationell expert, författare och utbildare i frågor som rör kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet.

    Vi får ett kunskapsmässigt lyft om kränkande särbehandling som fenomen. Följande vinklas mot fackens roll: 
    - vad det är (definitioner/avgränsningar), 
    - hur man graderar/bedömer allvarlighetsgrad, 
    - vilka konsekvenser det riskerar få både enskilt och på arbetsplatsen, 
    - hur det mest effektivt förebyggs och hur det bäst utreds (faktaundersökningsmetodiken).

    Hybridkonferens, kl 10,00-16,00 och det finns möjlighet att vara med fysiskt eller digitalt.

    Avtal om omställning