UoH-aktiviteter

Konferens "Hållbart arbetsliv" Tisdag 24 Januari 2023

Länk till anmälan

Avdelningsstyrelsen inbjuder härmed till en heldagskonferens med fokus på temat -kränkande särbehandling. 

Inbjuden är Stefan Blomberg, forskare och psykolog och verksam vid Arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitet och i sitt eget företag. Blomberg är nationell expert, författare och utbildare i frågor som rör kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet.

Vi får ett kunskapsmässigt lyft om kränkande särbehandling som fenomen. Följande vinklas mot fackens roll: 
- vad det är (definitioner/avgränsningar), 
- hur man graderar/bedömer allvarlighetsgrad, 
- vilka konsekvenser det riskerar få både enskilt och på arbetsplatsen, 
- hur det mest effektivt förebyggs och hur det bäst utreds (faktaundersökningsmetodiken).

Hybridkonferens, kl 10,00-16,00 och det finns möjlighet att vara med fysiskt eller digitalt.

Konferens torsdag 15 december 2022 -Lokalt systematiskt fackligt arbete

Avdelningen inbjuder till en konferens för att stärka det lokala systematiska fackliga arbetet. Med fokus på kommunikation gentemot arbetsgivarföreträdare och andra för att synliggöra och utveckla  det lokala partsarbetet. 

Program och eventuellt annat material publiceras här på vår webb. Där kommer också länk till mötet att finnas senast onsdag 14 december.

  • Målgrupp: Sektionsföreträdare med intresse för sektionens kommunikativa arbete.
  • Syfte: Att bistå sektionerna med inspiration och stöd i kommunikation i deras verksamhet.
  • Verktyg: Stöd i innehåll och skrivande, textmallar för vissa sorters återkommande kommunikation

    Erfarenhetsutbyte avseende goda exempel och arbetssätt. Hur kommunicerar vi med presumtiva,    befintliga respektive lämnande medlemmar. Hur kommunicerar vi med arbetsgivareföreträdare och    omgivande samhälle? Informationskanal till förbundet (kring till exempel layout-mallar, opinionsarbete m.m.)

OBS! Program och länk till mötet i filen program.

Hälsningar
Kommunikationsgruppen bestående av Sandra, Ingo, Kjell och Jonas.

Ingen anmälan krävs och konferensen kommer att vara helt digital så varje sektion har obegränsad möjlighet att ha flera deltagare.

Konferens 12 december 2022 Framtidens arbetsliv II

Länk till anmälan

Avdelningen inbjuder till en konferens med fokus på arbetsmiljö/hälsa och ledarskap efter pandemin och vid hybridarbete. Ökad kunskap kring vår arbetsskadeförsäkring, AFA. Vi kommer också att få en rapportering  av Fackförbundet STs arbetsmiljörapport och då specifikt för vår avdelning. En dag med forskning, fakta och reflektion.

Se i inbjudan för att ta del av mer information (uppföljningsprojektet Future Work/Framtidens Arbetsplats presenteras i början på december, men mycket finns tillgängligt redan nu. Arbetsmiljörapporten i sin helhet finns tillgänglig efter den 14 november på STs webb och AFA försäkring hittar ni också på webben).

Löne- och avtalskonferens 7-8 September 2022

Konferensen kommer att koncentreras kring inflytande i förhandlingsarbetet vid de lokala kollektivavtalsförhandlingarna. Vi går igenom exempel på förhandlingssituationer för att gemensamt hitta lösningar. Målgruppen är förtroendevalda som löneförhandlar eller kommer att löneförhandla.

Konferensen genomförs fysiskt 7-8 september 2022

Inbjudan, program och arbetsmaterial

Avtal om omställning