Avdelning ST inom Universitets- och Högskoleområdet

Fackförbundet ST, avdelningen inom universitets- och högskoleområdet är en branschavdelning som samlar alla lärosäten samt de myndigheter som reglerar frågor, utvärderar eller utför andra uppgifter som rör sektorn.

Fackförbundet ST, the department in the university and college area is an branch section that brings together university institutions and the authorities that regulate issues, evaluate or perform other tasks related to the sector.

Nyheter

Synpunkter och prioriteringar från Fackförbundet ST inför regeringens forskningspolitiska proposition 2020

Nyhetsbrev September 2019

Viktigt att försvara fackliga principer i den förestående lönerörelsen

Trygghetskonferens

Styrelsen

EvaLena Moser

EvaLena Moser

Ordförande
046-222 93 27
Alejandra Pizarro Carrasco

Alejandra Pizarro Carrasco

Vice ordförande
08-163489

ST inom Universitets- och Högskoleområdet har 37 sektioner eller direkt underliggande klubbar