Aktivitets- och utvecklingsfond

Publicerad: 2022-10-05

Vid Ombudsmötet 2021 fattades beslut om förändring av lokalt anslag till sektionerna för att börja gälla 1/1 2022. Det innebär att våra gemensamma resurser ska syfta till att ge alla sektioner bättre förutsättningar att bedriva lokalt fackligt arbete, ge förtroendevalda möjlighet till utbildning samt minska administrationen för utbetalningar och att resurserna ska komma fler medlemmar till del.

Varför?
Sektionsanslag som inte betalas ut enligt beslut som togs på ombudsmötet 2021 samlas i denna fond. Sektioner som uppfyller kraven nedan har möjlighet att ansöka om medel från aktivitets-och utvecklingsfonden. Utvärdering och årlig uppföljning ska ske. 

  • Aktiviteterna ska utgå från avdelningens gemensamt beslutade verksamhetsplan
  • Huvudregeln är att sektionen ska ha högst 80 % av sitt sektionsanslag i eget kapital

Hur?
Ansökan via formulär på webben, se länk nedan. Ansökningar ska hanteras skyndsamt och utbetalning ske omgående.

Ansökan ska förutom faktauppgifter innehålla

  • Vilken aktivitet som ska ske och datum
  • Syftet med aktiviteten och hur den kopplar till avdelningens verksamhetsplan
  • Uppskattad kostnad
  • Utdrag från bank på befintligt kapital

Övrigt

Särskild upplysning om att sektionen ska ha beredskap för att delge övriga sektioner erfarenhet om aktiviteten vid avdelningens sammankomster.

Idébank

Lönesamtalsutbildning i form av teater
· Tårtmöten ute i fikarummen
· Seminarier/föreläsningar om:

o Ledarskap
o Internationellt fackligt arbete
o The Trade Union and How it serves you
o Facket- Hur hänger det ihop?
o Arbetsmiljö
o Stress
o Fika med facket
o Grilla med facket
o Karriärseminarium
o Genusseminarium
 osv.

· Tillverka rollups att ha med på möten
· Biokväll
· Doktoranddagar (med ex Finish on Time och karriärseminarium)
· Välkomstgåvor och andra profilprylar
· Julmöte med mat eller julfika med lussbulle
· AO-möten med fika
· Styrelseutveckling

Fyll på!