Nyheter

Publicerad: 2022-06-07

Ombudsmöte 2022!

Kallar till digitalt Ombudsmöte 2022
När: 15 november 2022
Plats: Skype; kommer separat skypeinbjudan med länk till mötet
Tid: kl. 09.00 – ca 14.00

Vi kommer i år att hålla vårt Ombudsmöte digitalt och här kommer lite information:
• Varje myndighet kan utse max två ombud (förtroendevalda) att delta enligt våra stadgar.
• Ledighet: Ombud har rätt till ledighet enligt Villkorsavtalet och lagen om förtroendevalds ställning på arbetsplatsen.
• Har du fråga/or som du vill ska behandlas vid Ombudsårsmötet, ska du anmäla det skriftligen snarast dock senast 26 oktober till
info@stdomstol.org
• Anmälan: görs senast 26 oktober 2022, pga att handlingarna ska komma ut 2 veckor innan ombudsmötet. Anmälan görs till info@stdomstol.org

Vi behöver veta:
- Domstol och namn (på deltagarna)
- Leveransadress till domstolen (ej boxnummer) till er som anmäler deltagande.
- Mobilnummer per deltagare (då gåva kommer att skickas ut)
- Har ni klubb, behöver vi alla namn som ingår i denna.
Vi kommer att skicka en gåva till alla deltagare på mötet som har uppgett ovanstående.


Frågor inför ombudsårsmötet besvaras av:
077 – 410 22 33 eller info@stdomstol.org