Nyheter

Publicerad: 2022-06-07

Ombudsmöte 2023!

Kallelse till ombudsmöte 2023!

Hej
Glöm inte att anmäla ER till vårt ombudsmöte! OBS! Anmälan senast den 8 oktober!
Avdelningen står för resan. Mer info om bokning kommer efter anmälan.

Anmälan sker till: info@stdomstol.org

I år står val till ordförande och sekreterare mm på agendan.
Britta Lejon kommer vara med på första delen av mötet och förrätta valen, det finns då chans att få ställa frågor till henne.
Dessa frågor vill vi ha in senast den 5 november.

När: 14-15 november 2023
Plats: Vi kommer att hålla vårt Ombudsmöte på båt i år "Stadsgården Viking Line Gabriella-Cinderella" Start: Tisdag den 14 november, kl. 11.45
Avslut: Onsdag den 15 november, kl. 14.00
• Varje myndighet kan utse max två ombud (förtroendevalda) att delta enligt våra stadgar.
• Ledighet: Ombud har rätt till ledighet enligt Villkorsavtalet och lagen om förtroendevalds ställning på arbetsplatsen.

Frågor inför ombudsårsmötet besvaras av:
077 – 410 22 33 eller info@stdomstol.org

Mötesdagar för styrelsen 2023!

  • 21-22 februari (fysiskt)
  • 12 april (digitalt)
  • 7 juni (digitalt)
  • 5-7 september (fysiskt)
  • 11 oktober (digitalt)
  • Preliminärt 14-15 november ombudsmöte (båt)
  • 16 november konstituerandemöte
  • 13 december (digitalt)