Nyheter

Publicerad: 2022-06-07

Ombudsmöte 2023!

När: Preliminärt 14-15 november 2023
Plats: Vi kommer att hålla vårt Ombudsmöte preliminärt på båt i år och mer information kommer att läggas ut här.
• Varje myndighet kan utse max två ombud (förtroendevalda) att delta enligt våra stadgar.
• Ledighet: Ombud har rätt till ledighet enligt Villkorsavtalet och lagen om förtroendevalds ställning på arbetsplatsen.

Frågor inför ombudsårsmötet besvaras av:
077 – 410 22 33 eller info@stdomstol.org

Mötesdagar för styrelsen 2023!

  • 21-22 februari (fysiskt)
  • 12 april (digitalt)
  • 7 juni (digitalt)
  • 5-7 september (fysiskt)
  • 11 oktober (digitalt)
  • Preliminärt 14-15 november ombudsmöte (båt)
  • 16 november konstituerandemöte
  • 13 december (digitalt)