Avdelning ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar är oftast den största organisationen på arbetsplatser inom Sveriges Domstolar.

Sveriges Domstolar består av Högsta Domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätter, kammarrätter, förvaltningsrätter, tingsrätter, Arbetsdomstolen, Arrende- och hyresnämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Gränsälvskommissionen och Domstolsverket.

ST inom Sveriges Domstolar målsättning är att det på varje arbetsplats ska finnas arbetplatsombud/klubb. Dessa utgör tillsammans med skyddsombudet/n de fackliga företrädare som finns på arbetsplatsen.

Arbetsplatsgemenskapen är grunden för vårt arbete. Detta innebär att alla tjänstemän på arbetsplatsen kan tillhöra ST inom Sveriges Domstolar oavsett utbildning, tjänsteställning eller lön. Arbetsgivaren möter en motpart med en samlad facklig grundsyn.

De frågor vi arbetar med är lön, arbetsmiljö, medlemsinflytande, trygghet, delegeringsfrågor m.m.

Såväl centralt som regionalt har vi hjälp av anställda ombudsmän och andra mycket goda krafter på STs kanslier, allt utifrån att medlemmen finns i centrum. Genom att vara medlem kan Du vara med och påverka.
 

Ni är välkomna att höra av er till avdelningsstyrelsen om ni har några frågor eller funderingar! Telefonnumret är 077-410 22 33 (telefontid 09.00-15.00) eller maila till info@stdomstol.org.

Nyheter

Nu lanserar vi nya "Mina sidor" i medlemsregistret

Partsrådet - Partsrådet erbjuder stöd till lokala företrädare inom den statliga sektorn

Vanliga frågor om semestern

Det här har du rätt till enligt semesterlagen

Kalender

07 Sep

Styrelsemötet i aug kommer att flyttas till september.

Datum: 
07 september 08.00 till 09 september 12.00
05 Okt

Preliminärt SO konferens 2021

Datum: 
05 oktober 09.00 till 14.00
07 Okt

Preliminärt SO konferens 2021

Datum: 
07 oktober 09.00 till 14.00
19 Okt

Styrelsemöte 19-20 okt

Datum: 
19 oktober 13.00 till 20 oktober 15.00

Styrelsen

Veronica Wetterhag

Veronica Wetterhag

Ordförande
077-4102233