Avdelning ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar är oftast den största organisationen på arbetsplatser inom Sveriges Domstolar.

Sveriges Domstolar består av Högsta Domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätter, kammarrätter, förvaltningsrätter, tingsrätter, Arbetsdomstolen, Arrende- och hyresnämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Gränsälvskommissionen och Domstolsverket.

ST inom Sveriges Domstolar målsättning är att det på varje arbetsplats ska finnas arbetplatsombud/klubb. Dessa utgör tillsammans med skyddsombudet/n de fackliga företrädare som finns på arbetsplatsen.

Arbetsplatsgemenskapen är grunden för vårt arbete. Detta innebär att alla tjänstemän på arbetsplatsen kan tillhöra ST inom Sveriges Domstolar oavsett utbildning, tjänsteställning eller lön. Arbetsgivaren möter en motpart med en samlad facklig grundsyn.

De frågor vi arbetar med är lön, arbetsmiljö, medlemsinflytande, trygghet, delegeringsfrågor m.m.

Såväl centralt som regionalt har vi hjälp av anställda ombudsmän och andra mycket goda krafter på STs kanslier, allt utifrån att medlemmen finns i centrum. Genom att vara medlem kan Du vara med och påverka.
 

Ni är välkomna att höra av er till avdelningsstyrelsen om ni har några frågor eller funderingar! Telefonnumret är 077-410 22 33 (telefontid 09.00-15.00) eller maila till info@stdomstol.org.

Nyheter

Det här har du rätt till enligt semesterlagen

Synlighet och aktivitet!

Evenemang på Facebook!

Lönesamtal – så förbereder du dig

Kalender

15 Apr

Digital AO- Konferens 15 april

Datum: 
15 april 09.00 till 15.00
20 Apr

Digital AO- Konferens 20 april

Datum: 
20 april 09.00 till 15.00
21 Apr

Digital AO- Konferens 21 april

Datum: 
21 april 09.00 till 15.00
21 Apr

ST`s Arbetsmiljönätverk - digitalt

Datum: 
21 april 09.00 till 14.30

Styrelsen

Veronica Wetterhag

Veronica Wetterhag

Ordförande
077-4102233