Avdelning ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar är oftast den största organisationen på arbetsplatser inom Sveriges Domstolar.

Sveriges Domstolar består av Högsta Domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätter, kammarrätter, förvaltningsrätter, tingsrätter, Arbetsdomstolen, Arrende- och hyresnämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Gränsälvskommissionen och Domstolsverket.

ST inom Sveriges Domstolar målsättning är att det på varje arbetsplats ska finnas arbetplatsombud/klubb. Dessa utgör tillsammans med skyddsombudet/n de fackliga företrädare som finns på arbetsplatsen.

Arbetsplatsgemenskapen är grunden för vårt arbete. Detta innebär att alla tjänstemän på arbetsplatsen kan tillhöra ST inom Sveriges Domstolar oavsett utbildning, tjänsteställning eller lön. Arbetsgivaren möter en motpart med en samlad facklig grundsyn.

De frågor vi arbetar med är lön, arbetsmiljö, medlemsinflytande, trygghet, delegeringsfrågor m.m.

Såväl centralt som regionalt har vi hjälp av anställda ombudsmän och andra mycket goda krafter på STs kanslier, allt utifrån att medlemmen finns i centrum. Genom att vara medlem kan Du vara med och påverka.
 

Nyheter

Glöm inte att fylla i enkäten inför avtalsrörelsen 2020!

Lönestatistiken för 2019 är klar

Material från AO-konferenserna 2019

Nytt och enklare sätt att komma i kontakt med oss!

Kalender

21 Jan

Styrelseutbildning

Datum: 
21 januari 10.00 till 22 januari 16.00
28 Jan

Centrogruppens mötesdag

Datum: 
28 januari 10.00 till 16.00
Adress: 
Sturegatan 15
Stockholm
12 Feb

Styrelsemöte

Datum: 
12 februari 13.00 till 13 februari 14.30
20 Feb

ST´s Arbetsmiljönätverk

Datum: 
20 februari 10.00 till 16.00
Adress: 
Sturegatan 15
Stockholm

Styrelsen

Veronica Wetterhag

Veronica Wetterhag

Ordförande
077-4102233