Avdelning ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar är oftast den största organisationen på arbetsplatser inom Sveriges Domstolar. Ni når oss på info@stdomstol.org eller 077-410 22 33

Sveriges Domstolar består av Högsta Domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätter, kammarrätter, förvaltningsrätter, tingsrätter, Arbetsdomstolen, Arrende- och hyresnämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Gränsälvskommissionen och Domstolsverket.

ST inom Sveriges Domstolar målsättning är att det på varje arbetsplats ska finnas arbetplatsombud/klubb. Dessa utgör tillsammans med skyddsombudet/n de fackliga företrädare som finns på arbetsplatsen.

Arbetsplatsgemenskapen är grunden för vårt arbete. Detta innebär att alla tjänstemän på arbetsplatsen kan tillhöra ST inom Sveriges Domstolar oavsett utbildning, tjänsteställning eller lön. Arbetsgivaren möter en motpart med en samlad facklig grundsyn.

De frågor vi arbetar med är lön, arbetsmiljö, medlemsinflytande, trygghet, delegeringsfrågor m.m.

Såväl centralt som regionalt har vi hjälp av anställda ombudsmän och andra mycket goda krafter på STs kanslier, allt utifrån att medlemmen finns i centrum. Genom att vara medlem kan Du vara med och påverka.
 

Nyheter

Domstolsverket ändrar sig om skyddsutrustning

Backup under sommaren

Avtalsrörelsen skjuts upp

Vi bygger om!

Kalender

02 Jun

INSTÄLLT! Styrelsemöte för avdelningsstyrelsen inkl ersättarna

Datum: 
02 juni 13.00 till 03 juni 14.30
Adress: 
Riddarhustorget 8
111 28 Stockholm
15 Jun

ST`s Arbetsmiljönätverk - Digitalt

Datum: 
15 juni 09.00 till 14.30
Adress: 
Sturegatan 15
Stockholm

Styrelsen

Veronica Wetterhag

Veronica Wetterhag

Ordförande
077-4102233