Lönerevision

Publicerad: 2022-04-11

Det är mycket att tänka på inför lönerevisionen, både som förtroendevald men även som medlem när man ska förbereda sig för sitt lönesättande samtal. 

Nedan finner ni information som stödjer dig i processen.

Lönestatistiken för 2022 kommer senare i år när alla domstolar har rapporterat in alla löner till Domstolsverket.