Sektioner inom Regeringskansliet

Publicerad: 2022-04-28

Här hittar du information om verksamma sektioner som finns inom ST inom Regeringskansliet.

ST inom Finansdepartementet 
Ordförande Lotta Nordqvist, lotta.nordqvist@regeringskansliet.se, 08-405 16 62

ST inom Förvaltningsavdelningen 
Ordförande Jan Wahlström, jan.wahlstrom@regeringskansliet.se, 08-405 10 56

ST inom Närings- och Infrastrukturdepartementen
Ordförande Tobias Tengström, tobias.tengstrom@regeringskansliet.se, 08-405 37 58

ST inom Social- och Arbetsmarknadsdepartementen 
Ordförande Kristoffer Lundberg, kristoffer.lundberg@regeringskansliet.se, 08-405 25 63

ST inom Statsrådsberedningen och Justitiedepartementet 
Ordförande Catharina de Grad, catharina.de.grad@regeringskansliet.se, 08-405 47 89 och ordförande Sofia Wretler Meurke, sofia.wretler.meurke@regeringskansliet.se, 08-405 80 83

ST inom Utbildningsdepartementet
Ordförande Carolina Nilsson, carolina.nilsson@regeringskansliet.se, 08-405 58 30 och ordförande Mikaela Larsson, mikaela.larsson@regeringskansliet.se, 08-405 18 15

ST inom Utrikesdepartementet 
Ordförande Daniel Johansson Århem, daniel.johansson.arhem@gov.se, 08-405 50 78

ST inom Utlandsmyndigheterna 
Ordförande Johanna Bergenholtz, johanna.bergenholtz@gov.se, +1 202 701 50 50

Uppdaterad 2022-06-17