Arbetsplatsombud på departement där vi saknar sektion

Publicerad: 2022-04-28

På denna sida finns kontaktuppgifter till arbetsplatsombud på de departement som saknas sektion.

ST inom Kulturdepartementet 
Kontakt via avdelningen stirk@regeringskansliet.se 

ST inom Miljödepartementet 
Melanie Hedlund Bjersten, melanie.hedlund.bjersten@regeringskansliet.se, 08-405 89 33

ST inom Försvarsdepartementet 
Kontakt via avdelningen stirk@regeringskansliet.se 

Uppdaterad 2022-06-17