Avdelning ST inom Regeringskansliet

Vi är mer än 1 150 medlemmar i alla personalkategorier och det största förbundet i Regeringskansliet. Du är välkommen att vara med i ST vare sig du är akademiker eller har annan utbildning. Fokus ligger på vår arbetsplats, inte på utbildningsnivå eller yrke. Vi tycker att det är viktigt att vara med och påverka våra villkor på arbetsplatsen, som t ex lön och arbetsmiljö. Ju fler vi är ju desto större blir vårt inflytande.

Vår organisation

Vi organiserar medarbetare inom Regeringskansliet, som består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Vi organiserar också medarbetare i Sveriges Utrikesförvaltning, Justitiekanslern (JK), Arbetsgivarverket (AGV).

Avdelningsstyrelsens inre organisation

Varje ledamot är rekryterad utifrån sin specialistkunskap och ansvarar för sitt sakområde. Följande sakområden har sin egen ansvarig inom avdelningsstyrelsen:

  • Lön
  • Kommunikation
  • Värvning
  • Arbetsmiljö
  • Stadgar
  • Avtals- och villkorsfrågor
  • Villkor för lokalt anställd vid utlandsmyndigheterna
  • Chefsfrågor
     

Besöksadress

ST inom Regeringskansliet, Mäster Samuelsgatan 70, kv Centralposthuset, pl 4, 103 33 Stockholm (kontakta oss innan besök då ingen sitter där en vanlig arbetsdag)

Nyheter

Grattis Melanie!

Dags för årsmöte i avdelningen

Utbildning för förtroendevalda

Entréaktivitet på Kanelbullens dag

Styrelsen