Steg 1 av 9
En jämställdhetsansvarig är ofta en fackligt förtroendevald med särskilt uppdrag att främja likabehandling.