Steg 1 av 8
En jämställdhetsansvarig är ofta en fackligt förtroendevald med särskilt uppdrag att främja likabehandling.