Steg 1 av 6
Eller annan dokumentation om hur arbetsgivaren arbetar aktivt mot diskriminering.
En lönekartläggning är ett verktyg för att upptäcka osakliga löneskillnader.
En jämställdhetsansvarig är ofta en fackligt förtroendevald med särskilt uppdrag att främja likabehandling.