Nyheter

Nu har Fackförbundet STs alla avtalsområden skrivit på det nya avtalet för Trygghetsöverenskommelsen. Avtalet kompletterar Lagen om anställningsskydd (LAS) som reformeras hösten 2022.   

Vi har nåtts av nyheten att fackliga ledare och medarbetare har arresterats i Belarus och att flera fackförbund har genomsökts och att dokument, mobiltelefoner och andra ägodelar har beslagtagits.

Invasionen av Ukraina berör oss alla. Fackförbundet ST står upp för Ukrainas rätt att vara en självständig stat och vi fördömer Rysslands våldsamma invasion.

Fackförbundet ST börjar förhandla om avtalen som på den statliga sidan kommer komplettera de ändringar i LAS, lagen om anställningsskydd, som kommer att sjösättas under sommaren 2022.