Nyheter

Vi har nåtts av nyheten att fackliga ledare och medarbetare har arresterats i Belarus och att flera fackförbund har genomsökts och att dokument, mobiltelefoner och andra ägodelar har beslagtagits.

Invasionen av Ukraina berör oss alla. Fackförbundet ST står upp för Ukrainas rätt att vara en självständig stat och vi fördömer Rysslands våldsamma invasion.

Fackförbundet ST börjar förhandla om avtalen som på den statliga sidan kommer komplettera de ändringar i LAS, lagen om anställningsskydd, som kommer att sjösättas under sommaren 2022.

2022 är ett år då många frågor kommer att avgöras. Förändringar i LAS ska börja gälla enligt januariöverenskommelsen, det är riksdagsval och vi kommer att se hur coronapandemin påverkat arbetslivet.