A-kassa

STs a-kassa är en egen organisation och fristående från Fackförbundet ST. Information om a-kassan hittar du på deras webbplats.

När du blir medlem i Fackförbundet ST innebär det inte att du per automatik blir medlem i STs a-kassa. Medlemskapet i Fackförbundet ST och medlemskapet i STs a-kassa är två skilda medlemskap. 

Vill du som ST-medlem ha rätt till inkomstbaserad ersättning vid arbetslöshet behöver du vara medlem i a-kassan. 

Till A-kassan

Som yrkesverksam medlem i Fackförbundet ST ansluts du däremot automatiskt till vår egna inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan och erbjuds i samarbete med Folksam.