Pappa med sina barn sitter vid frukostbordet

STs inkomstförsäkring

Publicerad: 2021-11-23

|Uppdaterad: 2023-01-23

Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och kompletterar a-kassan. Under de första 150 ersättningsdagarna kan du som medlem i ST få inkomstbaserad ersättning, på upp till 80 % av din tidigare lön.

Om du dessutom väljer att teckna vår tilläggsförsäkring kan du få inkomstbaserad ersättning i ytterligare 150 dagar.

Varför behövs en inkomstförsäkring?

Om du blir av med ditt jobb innebär en inkomstförsäkring att tillvaron blir lite lättare och inkomstbortfallet mindre. Då kan du fokusera på din karriär istället för att oroa dig för hur du ska få det att gå ihop ekonomiskt. 

Som yrkesverksam medlem i Fackförbundet ST ansluts du automatiskt till inkomstförsäkringen. Försäkringen erbjuds i samarbete med Folksam.

Kort om vår inkomstförsäkring

 • För att få ut ersättning krävs att du även är ansluten till en a-kassa och har rätt till inkomstbaserad ersättning därifrån.
 • Inkomstförsäkringen ersätter den del av din inkomst som ligger ovanför a-kassans inkomsttak, som för närvarande är 33 000 kronor före skatt (dag 1-100).
 • Grundförsäkringen ger ersättning i 150 dagar.
 • Tilläggsförsäkringen ger ersättning i ytterligare 150 dagar. Du behöver ha haft tilläggsförsäkringen i 12 månader för att kunna få ersättning genom den vid arbetslöshet. Om du haft en likvärdig inkomstförsäkring via ett annat fackförbund får du ta med dig kvalificeringstiden när du byter till ST.
 • Inkomstförsäkringen upphör den månad du fyller 66 år eller går ur ST.
 • Inkomstförsäkringen ingår ej i studentmedlemskap eller pensionärsmedlemskap.
 • Om du arbetar på ett statligt bolag, är doktorand, visstidsanställd eller nyanställd i staten och inte omfattas av det så kallade Omställningsavtalet, kan tilläggsförsäkringen vara extra viktig. Genom den får du ett extra skydd om du skulle bli av med din anställning.

  Tillägg till inkomstförsäkringen

  Du som omfattas av den grundläggande inkomstförsäkringen kan förlänga skyddet ytterligare med ett frivilligt tillägg till försäkringen. Med tillägget får du ersättning i ytterligare 150 dagar.

  Från dag 200 beräknas ersättningen på 70 procent av inkomster upp till 80 000 kronor före skatt. Du får alltså en ersättning som är beräknad på 80 procent i 200 dagar och 70 procent i 100 dagar.

  Vem behöver en inkomstförsäkring?

  Om du arbetar på bolag (exempelvis inom spårtrafiken eller Postnord), har en visstidsanställning eller är doktorand omfattas du inte av omställningsavtalet, vilket innebär att inkomstförsäkringen är viktig för att säkra din inkomst vid arbetslöshet.

  Omställningsavtalet

  Tack vare att facken har förhandlat fram ett så pass bra omställningsavtal för den statliga sektorn får många av våra medlemmar en stor del av lönen vid arbetslöshet även utan inkomstförsäkring i upp till 300 dagar - närmare bestämt 80 % av lönen i 200 dagar och därefter 70 %. De medlemmar som omfattas av omställningsavtalet behöver således inte teckna någon tilläggsförsäkring. Genom att vara medlem i ST stöttar du framtida förhandlingar och gör det möjligt att behålla detta avtal. 

  Omställningsavtalet gäller för dig som är anställd inom Arbetsgivarverkets avtalsområde (myndigheter, verk, universitet, högskolor). Du måste ha varit fast anställd i minst ett år, eller ha haft en eller flera tidsbegränsade anställningar i minst två år. 

  A-kassan

  För att få ut ersättning från inkomstförsäkringen krävs att du även är ansluten till en a-kassa.