En man och en kvinna diskuterar med varandra

Vem kan bli medlem i Fackförbundet ST?

Publicerad: 2022-01-06

Fackförbundet ST organiserar anställda inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag med statligt uppdrag.

En arbetsplats — en fackförening

Om du jobbar på en arbetsplats som ST organiserar är du välkommen oberoende av vilken utbildning och befattning du har. Vi är övertygande om att alla på arbetsplatsen tjänar på att vara med i samma fackförbund.

Vidare är det viktigt att vara medlem i ett fack som är kollektivavtalstecknare på din arbetsplats. Om du är felaktigt organiserad är det inte säkert att ditt fackförbund har rätt att förhandla med din arbetsgivare om din anställning.

Utöver att vara ett fackförbund för yrkesverksamma inom staten och på bolagen är ST även:

Jobbar du på Polismyndigheten?

Fackförbundet ST organiserar civilanställda på Polismyndigheten. Om du som arbetar på Polismyndigheten inte är civilanställd uppmanar vi dig att i stället gå med i Polisförbundet

  Finns Fackförbundet ST på min arbetsplats?

  Fackförbundet STs avtalsområden

  Staten

  Inom det statliga avtalsområdet organiserar vi medarbetare och chefer som arbetar på myndigheter, statliga verk samt universitet och högskolor. Vår förhandlinsmotpart heter Arbetsgivarverket

   Bolagen

   • Spårtrafik: inom det här avtalsområdet organiserar vi medarbetare och chefer som exempelvis arbetar på SJ, Green Cargo eller MTR. Vår förhandlinsmotpart heter Almega Tågföretagen. 
   • Post och flygplats:  inom det här avtalsområdet organiserar vi medarbetare och chefer som exempelvis arbetar på Postnord, Bring eller Swedavia. Vår förhandlinsmotpart heter Almega Tjänsteförbunden Bransch Kommunikation.

   Observera att Fackförbundet ST inte organiserar alla statliga bolag, som till exempel Systembolaget och Svenska spel. Om du arbetar på något av dessa kan du i stället gå med i exempelvis Unionen.