Vem kan bli medlem?

Fackförbundet ST organiserar anställda inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag med statligt uppdrag.

En arbetsplats — en fackförening

Om du jobbar på en arbetsplats som vi organiserar är du välkommen oberoende av vilken utbildning och befattning du har. Vi är övertygande om att alla på arbetsplatsen tjänar på att vara med i samma fackförbund.

Vidare är det viktigt att vara medlem i ett fack som är kollektivavtalstecknare på din arbetsplats. Om du är felaktigt organiserad är det inte säkert att ditt fackförbund har rätt att förhandla med din arbetsgivare om din anställning.

Utöver att vara ett fackförbund för yrkesverksamma inom staten och på bolagen är ST även:

Längre ner på sidan kan du söka efter din arbetsplats och se om vi finns representerade där.

Är du osäker på om ST är rätt för dig? Kontakta ST Direkt på 0771-555 444, öppet varje vardag.

Fackförbundet STs avtalsområden

Staten

Inom det statliga avtalsområdet organiserar vi medarbetare och chefer som arbetar på myndigheter, statliga verk samt universitet och högskolor. Vår förhandlinsmotpart heter Arbetsgivarverket. 

Bolagen

Spårtrafik: inom det här avtalsområdet organiserar vi medarbetare och chefer som exempelvis arbetar på SJ, Green Cargo eller MTR. Vår förhandlinsmotpart heter Almega Tågföretagen. 

Post och flygplats:  inom det här avtalsområdet organiserar vi medarbetare och chefer som exempelvis arbetar på Postnord, Bring eller Swedavia. Vår förhandlinsmotpart heter Almega Tjänsteförbunden Bransch Kommunikation.

Observera att Fackförbundet ST inte organiserar alla statliga bolag, som till exempel Systembolaget och Svenska spel. Om du arbetar på något av dessa kan du i stället gå med i exempelvis Unionen. 

En man och en kvinna samtalar

Facket för dig som är chef

Fackförbundet ST är facket för dig som är chef inom staten eller på ett bolag. Vi kan din yrkesroll.

Läs mer om chefsmedlemskapet
Studenter sitter och pluggar

Facket för dig som är student

Fackförbundet ST är facket för dig som är student. Vi har koll på dina villkor. 

Läs mer om studentmedlemskapet
En kvinna skriver på whiteboard

Facket för dig som är doktorand

Fackförbundet ST är facket för dig som är doktorand. Hos oss får du anpassat stöd. 

Läs mer om doktorandmedlemskapet