Vem kan bli medlem?

Fackförbundet ST organiserar anställda inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag med statligt uppdrag.

Om du jobbar på en arbetsplats som vi organiserar är du välkommen oberoende av vilken utbildning och befattning du har. Vi är övertygande om att alla på arbetsplatsen tjänar på att vara med i samma fackförbund.

Det är viktigt att vara medlem i ett fack som är kollektivavtalstecknare på din arbetsplats. Om du är felaktigt organiserad är det inte säkert att ditt fackförbund har rätt att förhandla med din arbetsgivare om din anställning.

Längre ner på sidan kan du söka efter din arbetsplats och se om vi finns reperesenterade där. 

Är du osäker på om ST är rätt för dig? Kontakta ST Direkt på 0771-555 444, öppet varje vardag.

Våra avtalsområden

  • Arbetsgivarverket, omfattar myndigheter, statliga verk samt universitet och högskolor, t ex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket
  • Almega Järnvägsinfrastruktur, omfattar t ex Infranord
  • Almega Kommunikation, omfattar t ex Postnord, Swedavia, Menzies Aviation, EPN och Aviator
  • Almega Spårtrafik, omfattar t ex SJ, Green Cargo, Euromaint, Stockholmståg, Arriva och Veolia
  • Riksdagen, Riksbanken och Riksrevisionen

Observera att ST inte organiserar alla statliga bolag, som till exempel Systembolaget och Svenska spel. Om du arbetar på något av dessa kan du i stället gå med i exempelvis Unionen.

Bli medlem i Fackförbundet ST

Hitta ST nära dig och prata med oss

ST har över 8000 förtroendevalda och närmare 110 avdelningar för din skull. Ring eller skriv – de finns på ditt jobb.
Nyhet

Samarbetet måste stärkas om virusets spridning ska minska

I tider av fara och oro vänder vi oss till staten och myndigheter för besked. Då behövs ett enat agerande. Behoven ser olika ut på olika myndigheter, men det är viktigt att vi – både som anställda och som medborgare – uppfattar att det finns ett tydligt ledarskap.
Nyhet

Fackligt engagemang gör skillnad för arbetsplatsen

Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är de som gör oss starka. I vår nya medlemsintervjuserie möter du våra medlemmar som delar med sig av sin bild av facket och vad medlemskapet betyder för dem.