Medlemsundersökning

Dags för STs stora medlemsundersökning 2022

Under januari 2022 kommer vi skicka ut en medlemsundersökning som vi hoppas att du som medlem vill ta dig tid att svara på. Undersökningen är ett mycket viktigt verktyg för att få kunskap om hur du ser på ditt medlemskap och Fackförbundet ST generellt. 

Svaren hjälper oss så vi kan utveckla och förbättra medlemskapet samt stödet till dig som är medlem i Fackförbundet ST. Undersökningen genomförs i samarbete med Novus på uppdrag av Fackförbundet ST:s förbundsstyrelse.

Korta fakta om medlemsundersökningen 

  • Du som medlem kommer inom kort få ett mejl från Fackförbundet ST/Novus med en inbjudan till medlemsundersökningen. 
  • Undersökningen ta ungefär 7-9 minuter att fylla i, beroende på hur du svarar.
  • Dina svar är helt anonyma.
  • Enkäten skickas till alla yrkesaktiva medlemmar i Fackförbundet ST
  • För varje besvarad enkät skänks 10 kronor till STs solidaritetsfond

Är du yrkesverksam medlem men inte fått någon enkät?

Om du inte fått enkäten trots att du är medlem så beror det sannolikt på att vi saknar mailadress till dig eller att mailadressen som vi har är felaktig. Vill du att vi skickar dig en inbjudan till enkäten så går det bra att kontakta ST-direkt på telefon: 0771–555 444 alternativt mail: stdirekt@st.org som då hjälper dig med att läggar till eller korrigera din mail. ST-direkt ser sedan till att inbjudan till enkäten skickas till den aktuella mailadressen.

Har du några frågor kring själva enkäten är du välkommen att kontakta Novus via utskick@novus.se Du kan självklart även kontakta ST Direkt om du har andra frågor eller funderingar kring ST:s medlemsundersökningar generellt.

Stort tack för att du vill hjälpa oss att utveckla Fackförbundet ST inför framtiden!