Att sluta på arbetsplatsen

Det är viktigt att avsluta din anställning på ett schyst sätt. Vare sig det är om du vill använda dina kontakter som referenser i framtiden, få ett bra arbetsbetyg eller se till att det arbete du gjort inte faller mellan stolarna. Här är några saker att tänka på när du bestämt dig för att sluta på jobbet.

Uppsägningstider

Se över din uppsägningstid

Uppsägningstiden regleras i ditt kollektivavtal och Trygghetsavtalet. Där kan du se vilken uppsägningstid som du har. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal är din uppsägningstid 1 månad enligt Lagen om Anställningsskydd.

Du behöver inte berätta varför du vill avsluta din anställning. 

Uppsägningstiden kan variera beroende på:

 • Hur länge du har varit anställd
 • Vilken anställningsform du har
 • Om det är du som begär uppsägning eller om det är arbetsgivaren 

I de flesta fall varierar uppsägningstiden från 1-3 månader. Men den kan förlängas av olika anledningar. Exempelvis om du sägs upp på grund av arbetsbrist.

Är du osäker på din uppsägningtid eller känner att du inte blivit korrekt uppsagd? Kontakta ditt lokala ombud eller ring ST Direkt så hjälper de dig.

Överlämning

Innan du slutar på din arbetsplats behöver du göra en överlämning av ditt arbete.

En bra överlämning är viktig för att:

 • Du ska veta att det arbete du gjort kommer förvaltas väl 
 • Göra ett snyggt slut gentemot arbetsgivaren

Ta dig tid att lämna över ditt arbete så att inte viktiga saker tappas bort. Och var inte snål med din kunskap.

Avslutningssamtal

Boka gärna in ett avslutningssamtal med din chef.

Använd samtalet till att:

 • Få feedback på ditt arbete som du kan ta med dig till nästa arbetsplats 
 • Passa även på att ge eventuella synpunkter till chefen så att du kan känna dig färdig med ditt nuvarande jobb

Omdöme, intyg, betyg

När du slutar på din arbetsplats har du rätt till att få både arbetsgivarintyg och arbetsbetyg. Mer om vad dessa ska innehålla hittar du här Omdöme, intyg, betyg – vad du kan begära.

Praktiska frågor

 • Rensa din dator så du får med dig eventuella personliga dokument hem.
 • Rensa och lämna tillbaka din arbetstelefon.
 • Lämna in eventuella betalkort, nycklar och passerkort.
 • Städa ditt skrivbord och lådor från papper och dokument som ska slängas eller sparas.
 • Se över om du har kvar semesterdagar och ta ut dem eller be att få dem utbetalda.

Anmäla byte av arbetsplats till ST

När du byter jobb behöver du meddela detta till ST. På så sätt kan du få uppdaterad information om ditt medlemskap. Kommer du inte att jobba inom STs avtalsområde? Då kan du behöva se över ditt medlemskap i ST. 

Du kan anmäla byte av arbetsplats eller ställa frågor om ditt medlemskap eller byte av avtalsområde till Medlemsregistret på telefon 0771-555 444 eller mejla till medlem@st.org

Behöver du begära utträde ur ST kan du göra det här. Tänk då på att dina medlemsförmåner slutar gälla, bland annat din inkomstförsäkring. För att din inkomstförsäkring ska fortsätta gälla behöver du se till att det inte blir något glapp i övergången mellan ST och ditt nya förbund.

Går du i pension?

ST får inte automatiskt meddelat att du går i pension. Därför är det bra att du hör av dig till oss och berättar det.

Du kan ringa till oss på telefon 0771-555 444 eller mejla till medlem@st.org. Väljer du att vara kvar som pensionärsmedlem i ST är den årliga avgiften 300 kr.

Mer information om pensionärsmedlemskap hittar du här.

Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.