Löneutbildning

STs löneutbildningar ger dig verktyg så att ditt samtal om lön blir så bra som möjligt. De beskriver också vad som påverkar hur din lön sätts och hur lönearbetet på arbetsplatsen går till.

STs löneutbildning finns i en version för dig som jobbar på myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller statsunderstödd stiftelse, samt en för dig som jobbar på bolag. Detta för att avtalen och löneprocesserna skiljer sig till viss del mellan olika branscher. 

De här avsnitten ingår i bägge utbildningarna:

  • Vad är lön, STs lönepolitik och vad är centrala avtal?
  • På vilka grunder är din lön satt?
  • Vad påverkar din lön?
  • Olika samtal som har med din utveckling och lön att göra.
  • Hur du förbereder, genomför och följer upp ditt samtal om lön.
  • Utbildningen tar cirka 2,5 timmar att genomföra. 

Starta löneutbildningen för myndigheter

Starta löneutbildningen för bolag

 

Nyhet

3 saker du (inte) ska säga i lönesamtalet

Det finns gott om tips för att lyckas med lönesamtalet på nätet. Ändå begår förvånansvärt många samma gamla misstag år ut och år in. Här är tre vanliga fallgropar som du bör undvika om du vill ha en bra löneutveckling.