Vad innebär allmän mertid/fyllnadstid?

Mertid, eller fyllnadstid som det också kallas, är arbete som du som är deltidsanställd utför utöver din sysselsättningsgrad. För dig som är för dig deltidsanställd är all tid upp till heltid mertid enligt Arbetstidslagen (ATL). Arbete utöver heltid räknas som övertid. 

Kollektivavtalet kan också reglera att arbete räknas som övertid direkt. Exempelvis för arbete som utförs på fri dag, under jour eller beredskap. Enligt tionde paragrafen i ATL får du arbeta högst 200 mertidstimmar under ett kalenderår. Lagen ger inte någon rätt till extra ersättning vid mertidsarbete. Det regleras i kollektivavtal.