Vad är barnårsrätt?

Barnårsrätt är ett sätt att motverka att åren som småbarnsförälder påverkar pensionen i alltför hög grad. Om du är föräldraledig eller går ner i tid för att du har småbarn påverkar det hur mycket du tjänar in till din pension. Därför ingår kompensation i din pensionsrätt som är till för att stödja föräldrar ekonomiskt för det inkomstbortfall perioden kan innebära.

Under barnets första fyra år kan en av föräldrarna få barnårsrätt. Det finns tre beräkningssätt och beräkning görs enligt det beräkningssätt som blir mest fördelaktigt för föräldern.