Min myndighet ska flytta till annan ort. Vad händer med min anställning?

Tjänstgöringsorten flyttas, men du behåller din anställning. Du kommer att erbjudas möjligheten att flytta med för att arbeta på den nya orten.

Om du tackar nej till att flytta med har du inte rätt att behålla din anställning. Du omfattas då av omställningsavtalet.