Kan jag gå på fackmöte på arbetstid?

Enligt samverkansavtalet för myndigheterna får du gå på facklig information maximalt fem timmar per år. Läs mer i bilaga 3 i det statliga samverkansavtalet.

Kontakta gärna med ditt lokala fack för ytterligare information.