Anställningstrygghet - så fungerar den

För dig som arbetar i Sverige är anställningstryggheten en av de viktigaste rättigheter som du erhåller. Anställningstryggheten regleras i mångt och mycket i LAS, lagen om anställningsskydd. Här reder Fackförbundet ut hur LAS fungerar.

Sveriges riksdag

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, LAS, skyddar arbetstagare i Sverige mot osakliga uppsägningar.

Läs mer
En kvinna sitter och jobbar framför datorn

Inlasning och utlasning

Vill man att ens vikariat eller allmän visstidsanställning ska övergå i en tillsvidareanställning behöver man ha koll på begreppen in- och utlasning. 

Läs mer