Hur anmäler jag ett olycksfall på arbetsplatsen?

Om du råkar ut för en arbetsskada anmäler du det till AFA Försäkring. Anmälan kan göras antingen via Kundwebben på www.afaforsakring.se eller på en pappersblankett.

Du som drabbats av en arbetsskada gör en anmälan via Kundwebben. Sedan skickas din anmälan automatiskt till arbetsgivaren. Observera att din chef inte behöver godkänna din arbetsskada. När din chef skriver under din arbetsskadeanmälan innebär det enbart att hen tagit del av att du har gjort en anmälan och intygar din anställning.

Om du gör din anmälan på pappersblankett så ska den fyllas i av dig som drabbats av arbetsskadan. Därefter lämnar du den till arbetsgivaren som fyller i arbetsgivardelen. När det är gjort skickar du anmälan till: AFA Försäkring, 106 27 Stockholm.

Ta gärna hjälp av ditt skyddsombud om det finns på din arbetsplats. Tala också om för din arbetsgivare om du drabbats av en arbetsskada. Din arbetsgivare ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan. En kopia av anmälan som gjorts till Försäkringskassan ska sedan lämnas till skyddsombudet.

Finns det inte längre någon anställning för att arbetsgivaren har upphört med sin verksamhet kan du själv anmäla skadan till Försäkringskassan.

Det är din arbetsgivare som har ansvaret för att anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket enligt kap 3 i Arbetsmiljölagen.

Tänk på att alltid spara kvitton