Får arbetsgivaren kontrollera min användning av datorn i jobbet?

Ja, din arbetsgivare kan i vissa situationer ha rätt att kontrollera din användning av IT-verktyg. Det är arbetsgivaren som äger och bestämmer över hur arbetsredskap såsom dator eller mobiltelefon ska användas

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten bör alla arbetsgivare ha riktlinjer för internet- och e-postanvändning. I riktlinjerna bör det tydligt framgå vilken typ av privat användning som är tillåten, och även i vilka fall arbetsgivaren kan tänkas kontrollera de anställdas internet- eller e-postanvändning. 

För att en arbetsgivare ska ha rätt att genomföra kontroller krävs det att arbetsgivaren har informerat i förväg om att kontroller eller övervakning kan ske. Detta regleras bland annat i dataskyddförordningen (GDPR). 

I vilken utsträckning din arbetsgivare sedan har rätt att kontrollera din e-post och datoranvändning beror på kontrollens syfte och hur den genomförs. Arbetsgivare ska följa god sed på arbetsmarknaden och reglerna i dataskyddsförordningen.  

Om din arbetsgivare har en konkret misstanke om brott mot anställningsavtalet kan arbetsgivaren vilja kontrollera anställda. I så fall väger arbetsgivarens intresse tyngre än ditt eventuella intresse av integritetsskydd. Kontrollen får dock inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att tillgodose det aktuella syftet.  

Viktigt att veta: 

  • Det är aldrig tillåtet att din arbetsgivare behandlar dina personuppgifter i smyg. 
  • Du ska informeras om personuppgifter samlas in och vad de ska användas till. 

Observera att den anställdes intresse av att få information kan förväntas vara särskilt starkt när det gäller vilka kontroller som han eller hon kan komma att utsättas för med hjälp av de insamlade uppgifterna. Det är inte tillräckligt att den anställde har fått information om att kontroller eller loggning kan förekomma.