LTU-Aktuellt

Tårtmöten / Cake meetings

Vi håller just nu på att planera några tårtmöten med medlemmarna. Håll utkik efter uppdateringar på webben!
Klart nu innan sommaren är: 
K-huset 19/6 kl. 09,00
E-huset 19/6 kl. 14,00
B-huset 20/6 kl. 14,00

We are currently planning several cake meetings with our members. Stay tuned for more information!

  ST verksamhet

  Inför löneförhandlingar 2023

  För att vi ska göra ett bra arbete måste vi i förhandlingsgruppen har stor så stor sakkunskap som möjligt om ditt arbete. Därför är det viktigt att du fyller i det här formuläret så att vi har möjlighet att hitta stöd i vår förhandling med din chef.

  Vi vill ha ditt svar senast 10 oktober 2023. Bäst är att lämna in den efter du haft ditt lönesamtal men det går också bra innan. Dina svar kan inte behandlas anonymt men kommer att vara konfidentiella. Vi sparar inte dina svar längre än till förhandlingarna är avslutade. Ifall du finns på doktorandstegen behöver du inte besvara enkäten.

  Länk till formuläret

  In order for us to do a good job, we in the negotiating team must have as much expertise as possible about your work. Therefore, it is important that you fill out this form so that we have the opportunity to find support in our negotiation with your manager

  We want your response by October 10, 2023. It is best to submit it after you have had your salary discussion, but it is also fine before. Your answers cannot be processed anonymously but will be confidential. We will not save your answers beyond the conclusion of the negotiations.

  If you are on the doctoral ladder, you do not need to answer the form.

   Inför löneförhandlingar 2023