LTU-Aktuellt

Fika med facket! Coffee with the union!

1 juni 2023, kl. 09.00 i Centrumrestaurangen och på Teams

Välkomna! Welcome!

Fika med facket! Coffee with the union!

25 april 2023, kl. 09.00 i Centrumrestaurangen och på Teams

Välkomna! Welcome!

Välkomna! Welcome!

Fika med facket! Coffee with the union!

22 mars 2023, kl. 09.00 i Centrumrestaurangen och på Teams

Välkomna! Welcome!

Fika med facket - Coffee with the union

2023-01-26, kl. 09.00 i Centrumrestaurangen

Jul i avan

Prata lönepolitik!

Vi bjuder nu in till Lönepolitiska möten så att vi tillsammans kan diskutera hur vi kan påverka våra framtida villkor och löner som ska förhandlas i avtalsrörelsen både lokalt och i den centrala avtalsrörelsen.

Lönepolitik

Du kan bara välja ett av dem och observera att två tillfällen är digitala övriga fysiska på campus Luleå.

Lönepolitikmöte 1   17/1 kl 10,30-12,00
Lönepolitikmöte 2   17/1 kl 13,00-14,30
Lönepolitikmöte 3   20/1 kl 10,00-11,30 (digitalt)
Lönepolitikmöte 4   20/1 kl 13,00-14,30 (digitalt) 
Lönepolitikmöte 5   23/1 kl 13,00-14,30
Lönepolitikmöte 6     24/1  kl 10,30-12,00        

Anmäl dig till det pass som passar dig bäst här eller

Fika med facket

1 december 2022, kl. 09.00 i Centrumrestaurangen och på Teams

Det blir övergripande information om de nyss avslutade löneförhandlingarna.

Coffee with the Union

December 1, 2022 at 9:00 at Centrumrestaurangen and Teams

There will be overall information about the recently concluded salary negotiations.