IT-avdelningen

Publicerad: 2022-01-25

Klubb IT representerar STs medlemmar på IT-avdelningen. Med vår lokalkännedom kring IT-avdelningens utmaningar och möjligheter lyfter vi frågor som är relevanta för oss vidare till universitets sektion. Vi arrangerar även andra lokala aktiviter så som seminarier.

Björn Johansson, Ordförande, bjorn.johansson@su.se

Claes Johansson, Ledamot, claes.johansson@su.se

Johan Wassberg, Ledamot, jocar@su.se

Mark Tallbom, Ledamot, mark.tallbom@su.se