LTU-Kalendarium

Fika med facket

Välkommen till årets första fika med facket! Vi träffas som vanligt i Centrumrestaurangen och länk har skickats ut till dem som vill delta på distans via Teams.

2023-01-26, kl. 09.00

  Coffee with ST union

  Welcome to this year's first Coffee with ST union. We meet as usual in Centrumrestaurangen and a link has been sent out through e-mail for those who want to join online through Teams.

  26 January 2023, at 09:00

   Prata lönepolitik

   Lönepolitk
   Hej
   We invite you to 6 occasions to open up for salary policy talks.
   The process, Avtalsrörelsen, is the time when the balance of power is  most even between employers and employees. When the old collective agreements expires, the union no longer has a duty of peace, which means that we have access to all the tools - where the threat of strike is the extreme. In order for us to be able to use pressure and be effective, and to have the balance of power evened out, strong unions are needed. Therefore, each member is important in the negotiations.

   More information on how Fackförbundet ST is preparing for the wage round on the web,https://st.org/st-paverkar/avtalsrorelse

   Vi inbjuder till 6 st tillfällen för att öppna upp för lönepolitiska samtal.
   Avtalsrörelsen är den tidpunkt då maktbalansen är som allra jämnast mellan arbetsgivare och arbetstagare. När de gamla kollektivavtalen löper ut har facket inte längre fredsplikt, vilket innebär att vi har tillgång till alla verktyg – där hotet om strejk är det yttersta. För att detta påtryckningsmedel ska vara effektivt, och få maktbalansen utjämnad, behövs starka fack. Därför är varje medlem viktig vid förhandlingarna.

   Mer finns att läsa hur Fackförbundet ST förbereder sig inför avtalsrörelsen på webben, https://st.org/st-paverkar/avtalsrorelse

   Du kan bara välja ett av dem och observera att två tillfällen är digitala övriga fysiska på campus Luleå.
   Lönepolitikmöte 1   17/1 kl 10,30-12,00
   Lönepolitikmöte 2   17/1 kl 13,00-14,30
   Lönepolitikmöte 3   26/1 kl 13,00-14,30 (digitalt)
   Lönepolitikmöte 4   27/1 kl 10,30-12,00 (digitalt) 
   Lönepolitikmöte 5   23/1 kl 13,00-14,30
   Lönepolitikmöte 6     24/1  kl 10,30-12,00       

   Anmäl dig till det pass som passar dig bäst här eller 

   Hälsningar Sektionsstyrelsen 

   Inför avtalsrörelsen 2023

    Årsmöte!

    Save the date och anmäl dig!

    Man kan vara med fysiskt på respektive ort eller digitalt, mer information, kommer att komma här inom kort
    Sektionsstyrelsen

    Torsdag 23 februari 2023

     Fika med facket

     Välkommen till årets sista fika med facket!

     Vi träffas i Centrumrestaurangen. Länk till MS Teams finns också tillgänglig.

     1 december 2022, kl. 09.00

      Coffee with the Union

      Welcome to this year's last Coffee with the Union!

      We meet at Centrumrestaurangen. A link to MS Teams is also available.

      December 1, 2022, at 9:00

       22/6 "Grilla med facket" kl. 11:00

       Alla medlemmar är välkomna! Ta gärna med en kollega som inte är med i facket.

       Campus Luleå: Vi träffas på innergården som innesluts av E-huset och Geogränd.

       Anmäl er här senast måndag, 20/6: https://forms.office.com/r/C42EJz6RBq

       Campus Piteå: samma datum gäller.

       För mer information kontakta: Tommy.Lundstrom@ltu.se, tel. 0911-72712

       Äntligen dags för den omtyckta aktiviteten igen!

        22/6 "Grill with the union", 11:00

        All members are welcome! Feel free to bring a colleague who is not a part of the union.

        Campus Luleå: We meet at the courtyard enclosed by E-building and Geogränd.

        Register here: https://forms.office.com/r/C42EJz6RBq. Registration open until Monday, 20 June.

        Campus Piteå: the event takes place on the same date as Luleå.

        For more information contact: Tommy.Lundstrom@ltu.se, phone: 0911-72712

        It's finally time again for the popular event!

         11/5 ”FACKET – Hur hänger det ihop?”

         ”FACKET – Hur hänger det ihop?”

         TID: Onsdag 11/5 13.00-13.45
         Plats: E1026

         Seminarierna är öppna för alla och kommer att vara möjliga att följa  på distans via Länk!

         Språk svenska

          11/5 ”The Trade Union and how it serves you”

          ”The Trade Union and how it serves you”

          TIME: Wednesday May 11 14.00-14.45
          Where?: E1026

          The seminars are open to everyone and will be possible to follow remotely.
          The link

          Language English

           12/5 kl 09,00

           Fika med facket!