Om oss

ST inom SiS är en avdelning med en avdelningsstyrelse som har arbetsgivaren på myndighetscentral (lokal) nivå som motpart. Under avdelningen finns fyra sektioner med sektionsstyrelser. Sektionernas motpart är verksamhetskontoren (lokal-lokal nivå). Under varje sektion är myndighetens institutioner inordnade. Varje institution har arbetsplatsombud som företräder medlemmarna på lokal-lokal nivå. Sektionens roll är att stötta klubbarna i detta arbete.

ST inom SiS avdelningsstyrelse 2022

ST inom SiS avdelningsstyrelse 2022

Rad 1: Stefan Eriksson (vice ordförande), Patrick Fällman, Mikael Vuopio, Håkan Karlsson, Cecilia Norman, Thord Jansson (ordförande)
Rad 2: Magnus Nilsson, Jenny Kingstedt, Rose-Marie Gustafsson

Sektioner och institutioner

Sektion Norr

 • SiS ungdomshem Johannisberg
 • SiS LVM-hem Renforsen
 • SiS ungdomshem Vemyra
 • SiS LVM-hem Rällsögården
 • SiS LVM-hem Älvgården
 • SiS ungdomshem Bergsmansgården
 • SiS ungdomshem Klarälvsgården
 • SiS LVM-hem Runnagården
 • SiS ungdomshem Sundbo

Sektion Öst

 • SiS ungdomshem Bärby
 • SiS LVM-hem Östfora
 • SiS ungdomshem Eknäs
 • SiS LVM-hem Hornö
 • Huvudkontoret
 • SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund
 • SiS ungdomshem Rebecka
 • SiS ungdomshem Folåsa
 • Verksamhetskontor Norr
 • Verksamhetskontor LVM

Sektion Väst

 • SiS ungdomshem Brättegården
 • SiS ungdomshem Fagared
 • SiS LVM-hem Gudhemsgården
 • SiS ungdomshem Ljungbacken
 • SiS ungdomshem Margretelund
 • SiS ungdomshem Nereby
 • Verksamhetskontor Söder

Sektion Syd

 • SiS ungdomshem Ljungaskog
 • SiS LVM-hem Fortunagården
 • SiS LVM-hem Hessleby
 • SiS LVM-hem Lunden
 • SiS ungdomshem Långanäs
 • SiS ungdomshem Ryds brunn
 • SiS ungdomshem Råby
 • SiS ungdomshem Stigby
 • SiS ungdomshem Hässleholm