Avdelning ST inom PostNord

Avdelningen ST inom PostNord består av fyra sektioner.

Vi ändrade vår geografiska indelning i samband med årsmötena i mars 2018. Nu finns de nya styreslerna presenterade under respektive Ny sektion nedan. Efter semesterperioden kommer de nya sidorna att upptateras och de gamla att försvinna ur listan nedan.

Det som styr dagens sektioner är postnummerområdet där din arbetsplats finns enligt följande:

Sektion Nord = postnummer 82-98

Sektion Öst = postnummer 10-19, 60-64, 72-81

Sektion Väst = postnummer 40-59, 65-71

Sektion Syd = postnummer 20-39

Nyheter

ST-posten 7, 2019

ST-posten 6, 2019

ST-posten 5, 2019

ST-posten 4, 2019

Styrelsen

Per-Åke Alenius

Per-Åke Alenius

Vice ordförande
010-4366459
Theresia Dissel

Theresia Dissel

Ordförande
076-815 0808

ST inom PostNord har 4 sektioner eller direkt underliggande klubbar