Avdelning ST inom PostNord

Avdelningen ST inom PostNord består av fyra sektioner.

Avdelningen är indelad i fyra geografiska områden Nord, Öst, Väst och Syd och gränsdragningarna styrs av postnumret där din arbetsplats finns. Nedan kan du se viken sektion du tillhör och längst ned på sidan hittar du länken till din sektion.

Sektion Nord = postnummer 82-98

Sektion Öst = postnummer 10-19, 60-64, 72-81

Sektion Väst = postnummer 40-59, 65-71

Sektion Syd = postnummer 20-39

Nyheter

ST-posten 5, 2021

ST-posten 4, 2021

ST-posten 3, 2021

Årsmöten 2021 är nu avslutade

Styrelsen

Theresia Dissel

Theresia Dissel

Ordförande
076-815 0808

ST inom PostNord har 4 sektioner eller direkt underliggande klubbar