Sju personer står samlad i ett rum.

Styrelsen

Publicerad: 2022-01-31

Mellan ombudsmötena är det avdelningsstyrelsen som är avdelningens högsta beslutande organ. Den består av 9 ledamöter och 3 ersättare.

Avdelningsstyrelsens arbete leds av ett presidium. Presidiet består av avdelningsordförande och vice avdelningsordförande. Såväl presidium som styrelse utses av ombudsmötet för en period på tre år.

Avdelningsstyrelsen

Sanna Norblad, avdelningsordförande

Alena Barzngi, vice avdelningsordförande

Magnus Blomqvist, studieorganisatör

Ledamöter

Anna Ahnlund

Catharina Backelund

Christer Blom

Fredrik Bergman

Linda Ivung

Linus Ohlson

    Ersättare

    Jessica Saverstam

    Joakim Skogner

    Mikael Vester