Två personer som pratar med en receptionist.

Kontakta oss

Publicerad: 2022-02-04

Här hittar du våra kontaktuppgifter till ST inom Migrationsverket.

Avdelningen

E-post
Internt: GB-ST-Avdelningen
Externt: st-avdelningen(a)migrationsverket.se

Sida på Verksnätet
ST inom Migrationsverket (länken fungerar endast via en jobbdator)

Sektionerna

Sektion Nord
E-post
Internt: GB-ST-SektionNord
Externt: st-sektionnord(a)migrationsverket.se

Sektion Syd
E-post

Internt: GB-ST-SektionSyd
Externt: st-sektionsyd(a)migrationsverket.se

Sektion Väst
E-post

Internt: GB-ST-SektionVäst
Externt: st-sektionvast(a)migrationsverket.se

Du hittar kontaktuppgifter till kontaktpersoner för pressfrågor samt pressbilder på avdelningsstyrelsen här.

Övriga förtroendevalda

Valberedning

Ordinarie
Carina Swanberg, sammankallande
Johanna Öhrvall
Katarina Andersson
Linda Zhaco
Maria Bodsunder

Ersättare
Aron Wahlstedt
Henrik Andersen
Mikael Saveski

Revisorer

Ordinarie
Åsa Bissette
Per Magnusson

Ersättare
Marina Oredsson
Johan Jarbrant