Två personer som pratar med en receptionist.

Kontakta oss

Publicerad: 2022-02-04

Här hittar du våra kontaktuppgifter till ST inom Migrationsverket.

Avdelningen

E-post
Internt: GB-ST-Avdelningen
Externt: st-avdelningen(a)migrationsverket.se

Sida på Verksnätet
ST inom Migrationsverket (länken fungerar endast via en jobbdator)

Sektionerna

Sektion Nord
E-post
Internt: GB-ST-SektionNord
Externt: st-sektionnord(a)migrationsverket.se

Sektion Syd
E-post

Internt: GB-ST-SektionSyd
Externt: st-sektionsyd(a)migrationsverket.se

Sektion Väst
E-post

Internt: GB-ST-SektionVäst
Externt: st-sektionvast(a)migrationsverket.se

Du hittar kontaktuppgifter till kontaktpersoner för pressfrågor samt pressbilder på avdelningsstyrelsen här.