Styrelsen

Mellan årsmötena är det sektionsstyrelsen som är sektionens högsta beslutande organ. Den består av 7 ledamöter och 2 ersättare.

Sektionsstyrelsens arbete leds av ett presidium. Presidiet består av ordförande och vice ordförande. 

Sektionsstyrelsen

Alena Barzngi, ordförande

Magnus Blomqvist, vice ordförande

Janni Usic, studieorganisatör

Ledamöter

Ingela S Lindgren

Jesper Eriksson Hultén

Marina Oredsson

Robert Sörensson

Ersättare

Grace Tello

Taulanta Januzi