Nyheter

Nyheter

Under hösten kommer sektionsstyrelsen att hålla Öppet hus på Sagåsen och Vestagatan

Sektion Väst höll sitt årsmöte den 26 januari då bland annat ny styrelse valdes tillsammans med revisorer och valberedning. Stort tack riktades till avgående styrelseledamot Janni Usic och ersättande ledamöter Taulanta Januzi och Grace Tello. Ett stort tack riktades även till avgående valberedare Aron Wahlstedt och Katrin Gridelli samt avgående revisor Deya Abdul Rahman.