Revisorer och valberedning

Revisorer

Ordinarie
Åsa Bissette
Per Magnusson

Ersättare
Marina Oredsson
Johan Jarbrant

 

Valberedning

Ordinarie
Hassan Saraj, sammankallande
Katarina Andersson
Johan Böckelman
Carina Swanberg
Linda Zhaco
Darko Lipovac
Johanna Öhrvall
Maria Bodsunder