Ansvarsområden

Avdelningsstyrelsen leder arbetet inom avdelningen och har ansvaret för den fackliga representationen på myndighetsnivå samt avdelningsnivå. Här nedan ser du ansvarsfördelningen inom avdelningsstyrelsen.

Myndighetsnivå - GD-nivå

Sanna Norblad
Alena Barzngi

Huvudkontoret

Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen, DUA

Linus Ohlson
Linda Ivung

HR-avdelningen, HR

Sanna Norblad
Alena Barzngi

Kommunikationsavdelningen, KOM

Linus Ohlson

Planeringsavdelningen, PLAN

Sanna Norblad
Alena Barzngi

Rättsavdelningen, RA

Christer Blom

 

Operativa verksamheten

Nationella operativa avdelningen, NOA

Alena Barzngi
Sanna Norblad
Linus Ohlson

 

Myndighetsstaben

Sanna Norblad
Alena Barzngi

 

Fristående funktioner

Funktionen för fonderna

Linda Ivung

Funktionen för säkerhet

Sanna Norblad
Alena Barzngi
Christer Blom

Interna utredningar

Sanna Norblad
Alena Barzngi
Christer Blom

Internrevisionen

Sanna Norblad
Alena Barzngi
Christer Blom

 

Personalansvarsnämnden, PAN

Personalrepresentanter
Ordinarie: Christer Blom
Ersättare: Alena Barzngi