Så skapar du en inkluderande arbetsmiljö

Många pratar om att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Men vad är det egentligen, och hur kan du som chef bidra till detta. Här är fem tips på vad du som chef kan göra.  

Allt för homogena grupper sänder fel budskap

All inkludering börjar på toppen. Börja med att se över hur sammansättningen i din ledningsgrupp ser ut. En allt för homogen ledningsgrupp sänder fel budskap. 

Om ledningsgruppen exempelvis består av nästan enbart kvinnor eller män säger det något om vilka du ser som lämpliga chefsämnen.

Tänk på mångfald när du rekryterar

Ett bra sätt att öka mångfald såväl som inkludering är att ta rekryteringsprocessen på allvar. Det räcker sällan att skriva ut att ni söker brett i annonsen. Det krävs faktiskt att du som chef ser till att ni verkligen söker nya medarbetare med olika erfarenheter och kunskaper på riktigt. 

Se till att alla får komma till tals

Ta temperaturen vid era möten. Deltar alla livfullt? Eller är det bara vissa som delar med sig av sina åsikter?

Uppmuntra alla att ge sina synpunkter. Var särskilt uppmuntrande mot de som har en annan åsikt än du själv.

Ge rätt förutsättningar

Ge rätt förutsättningar till dina chefer och medarbetare. Följ upp deras jobb och stöd dem i arbetet att skapa en arbetsmiljö som präglas av blandning av bakgrund och kompetens.

Lev som du lär

Se till att du utvecklar och tillämpar de normer och värderingar som det ges utryck för i policy eller värdegrunder. Annars riskerar ditt tal om inkludering att bara bli ord på ett papper.

Bli en bättre chef med coachning

Som ett sätt att stödja dig konkret i ditt dagliga ledarskap erbjuder vi nu coachning exklusivt för dig som chefsmedlem.