Uppdrag Jobb

Uppdrag jobb - Arbetsförmedlares recepet för att få fler i arbete

Arbetsförmedlarna vet vilka åtgärder som är mest effektiva för att fler ska få jobb. De vill ha mer arbetsmarknadsutbildning, fler praktikplatser och mer tid för kontakter med arbetsgivare. Nu behöver de frihet att använda sina professionella kunskaper, sade Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i samband med att ST lämnade rapporten Uppdrag Jobb.

Arbetsförmedlare underkänner regeringens jobbpolitik (2009)

En undersökning Fackförbundet ST genomfört visar att en majoritet av arbetsförmedlarna anser att arbetsmarknadspolitiken riskerar att leda till högre arbetslöshet istället för lägre. Felaktiga och för få åtgärder samt personalbrist är orsakerna. Undersökningen visar bland annat att 80 procent av arbetsförmedlarna anser att det inte finns tillräckligt mycket personal. 49 procent anser att det inte finns tillräckliga resurser för att erbjuda effektiva åtgärder.