Chef i diskussion med andra chefer.

Chef på statligt uppdrag 2016

I rapporten Chef på statligt uppdrag kan du läsa om statliga chefers vardag. Inger Ehn-Knobblock, chefsansvarig på ST, har under ett år arbetat på rapporten som belyser statliga chefers arbete i praktiken och besvarar frågor som varför de vill vara chef, hur de fick jobbet och hur de hanterar kriser och konflikter.  

En rapport om och för chefer

Med hjälp av intervjucitat ges en jordnära bild av chefsjobbet. Totalt delar 30 kvinnor och män på olika myndigheter med sig av sina tankar och erfarenheter om chefsrollen.

- Det här är en rapport om chefer men också för chefer. Här får du, som själv är chef, möjlighet att läsa om hur andra chefer inom staten upplever sin vardag. Förhoppningsvis kan det göra att ditt chefsuppdrag känns lite mindre ensamt, Inger Ehn Knobblock, chefsansvarig Fackförbundet ST.

Ökad kunskap om chefer i staten

I stort ger undersökningen ökad kunskap om chefer i staten. Men framför allt ger den oss inom Fackförbundet ST möjlighet att förbättra vår fackliga politik när det gäller en grupp inom statsanställda som vi hittills ägnat ringa uppmärksamhet. 

-  Om vi vill vara delaktiga i att skapa hållbara och utvecklande arbetsplatser är det viktigt med ett brett perspektiv. Alla anställda, oavsett position eller funktion, har ett inflytande över hur väl verksamheten fungerar och hur bra arbetsmiljön är. Vi måste därför också få kunskap om hur cheferna, som ju också de är anställda, har det på jobbet och vilka utmaningar de möter”, Inger Ehn Knobblock, chefsansvarig Fackförbundet ST.

Rapporten kan användas som ett handfast stöd för avdelningar som vill utveckla sitt fackliga arbete för chefer. Den ger också ST ett bredare perspektiv på den dagliga verksamheten inom statliga myndigheter.