Statliga bolags opinionsbildning

Att tala med förstånd - Statliga bolags opinionsbildning genom Svenskt Näringsliv

STs rapport Att tala med förstånd - Statliga bolags opinionsbildning genom Svenskt Näringsliv visar att de statliga bolagens moderbolag betalar drygt 30 miljoner kronor per år i medlemsavgift till Svenskt Näringsliv. Detta samtidigt som Svenskt Näringsliv tar ställning i politiska frågor som står i strid med ägaren, statens uppfattning.