Arbetsmiljörapporter

I STs Temperaturmätare har skyddsombud eller medlemmar på statliga myndigheter, verk och bolag svarat på frågor om fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Temperaturmätare 2018

De som ofta eller dagligen möter medborgare i sitt arbete har en mycket utsatt arbetsmiljö. Det visar Fackförbundet STs medlemsundersökning om arbetsmiljön i staten 2018.

ST har frågat drygt 4 000 medlemmar om hur deras arbetsmiljö ser ut. Ju oftare en anställd har medborgarkontakter desto sämre upplever denne sin arbetsmiljö. Det gäller exempelvis för STs medlemmar på Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Skatteverket.

Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar och intensifiera arbetet för en god arbetsmiljö. Regeringen behöver också se över det årliga effektiviseringskravet som finns inom statlig sektor. Bristerna i arbetsmiljön försämrar förutsättningarna för STs medlemmar att göra ett bra jobb och det försvårar för arbetsgivarna att behålla och rekrytera ny personal. I förlängningen får detta allvarliga konsekvenser för hela samhället, kommenterade Britta Lejon förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Rapporten finns att ladda ner längst ner på sidan.

STs Temperaturmätare 2016

I rapporten ”Temperaturmätaren 2016" berättar STs medlemmar berättar om sin arbetsmiljö. Resultaten  pekar framför allt på förekomsten av hög arbetsbelastning, stress, lågt i tak på jobbet men också på att medlemmarna trivs på jobbet. När vi frågat vad som är bäst med jobbet, hamnar bra arbetskamrater och intressanta arbetsuppgifter i topp, därefter kommer självständigt arbete och möjligheten att få göra nytta. Lön och möjligheter att få göra karriär hamnar långt ner på listan. Att lön får ganska låga tal och att karriär hamnar långt ner på listan är oroande med tanke på rekryteringsbehoven framöver.

Andra slutsatser är att den fysiska arbetsmiljön går åt rätt håll medan den psykosociala arbetsmiljön tyvärr visar upp en del brister som också förstärkts.

Rapporten finns att ladda ner längst ner på sidan.

STs Temperaturmätare 2015 

I denna rapport har skyddsombud på statliga myndigheter, verk och bolag svarat på frågor om fysisk och psykisk arbetsmiljö. Vissa av frågorna kan mätas över tid. Mest oroande är att hot, våld och trakasserier mot tjänstemän ökat de senaste åren. ST ser allvarligt på att över hälften, 53 procent, av de som varit utsatta för något av detta säger att det har påverkat tjänsteutövningen. Detta sätter rättssäkerhet och demokrati ur spel. 

Rapporten finns att ladda ner längst ner på sidan.

STs Temperaturmätare 2012 

ST har genomfört en arbetsmiljöundersökning riktad till STs skyddsombud för att få en bild av hur de som har uppdraget att svara för bevakning och utveckling av arbetsmiljön bedömer arbetsmiljön och sina förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Det innebär bland annat frågor om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs på arbetsplatserna, de viktigaste arbetsmiljöområdena, vilken utbildning efterfrågar skyddsombuden, får de det stöd de behöver med mera.

Rapporten finns att ladda ner längst ner på sidan.

Arbetsmiljörapport 2010 

Hög arbetsbelastning, regelbunden övertid, avsaknad av kompetensutveckling, lågt i tak på jobbet – faktorer som innebär dålig arbetsmiljö. Detta är några av resultaten ur Fackförbundet STs arbetsmiljöundersökning 2010. Ofta lyfts arbetsmiljöfrågorna fram av våra medlemmar som viktiga – framför allt de psykosociala frågorna. De närmsta åren har arbetsgivarna inom vårt organisationsområde ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare och då vill det till att arbetet och villkoren i övrigt är attraktiva.

Rapporten finns att ladda ner längst ner på sidan.

Arbetsmiljörapport 2008 

Hot, våld, stress och sömnproblem är vardag för många statligt anställda. Statliga arbetsplatser har även lågt i tak och de som kritiserar arbetsledningen drabbas av repressalier. Detta visar en SCB-undersökning av arbetsmiljön i staten som ST beställt. Den visar också att många statligt anställda är upprörda eller uppgivna för att de på grund av resursbrist inte kan klara det uppdrag myndigheten har fått av riksdag och regering.

Rapporten finns att ladda ner längst ner på sidan.

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.