Anställningsformer inom kultursektorn

"Man slår knut på sig själv och gör allt man kan för att vara till lags" I den här rapporten redovisar vi resultatet från en undersökning första halvåret 2015 om anställningsformer inom kultursektorn och förekomsten av tillsvidareanställningar och visstidsanställningar.

Rapporten visar, bland annat, att två tredjedelar av våra medlemmar inom kultursektorn har haft en tidsbegränsad anställning i minst ett år. Det är tio procent som har haft en tidsbegränsad anställning i mer än fem år.  

STs ordförande Britta Lejon konstaterar att vägen in till ett jobb på exempelvis ett museum ofta går via ett projekt. Ingången är inte fel, men problemet blir att personalen efter hand inte får en fast anställning. Fackförbundet ST kräver att permanenta arbetsuppgifter, de som återkommer år efter år, ska utföras av personal med fasta anställningar.