Myndighetsutövning på entreprenad

Myndighetsutövning på entreprenad En rapport om privata bolag i myndigheters kärnverksamhet (2012)

Fackförbundet STs uppfattning är att myndighetsutövande verksamhet alltid skall utföras av anställda i myndigheter. I rapporten ger ST flera förklaringar till ståndpunkten. Fackförbundet ST vill med denna rapport starta en diskussion om under vilka villkor myndigheter och statsanställda arbetar med att förverkliga de politiska målen.