Grupp

Bedriva fackligt arbete inom staten

Syftet med en utbildning inom detta område ska vara att finna sätt att proaktivt påverka inom den egna myndigheterna och vad gäller dess förutsättningar.

Utbildningen kan innehålla:

  • Ekonomikunskap med hänsyn till regeringens direktiv
  • Att påverka politiker
  • Att samverka med arbetsgivaren mot samma mål
  • Hur argumenterar man för att få arbetsgivaren att se nyttan av samarbete

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

  • Vilka som ansöker 
  • Syftet med utbildningen
  • Utförare av utbildningen
  • Kostnader inklusive uppgift om egeninsats samt hur resultatet ska följas upp.

Utöver ansökan behöver du också mejla oss den sökande avdelningens aktuella årsredovisning. Mejla den till staben@st.org

Vid prioritering mellan ansökningar tas hänsyn till i vilken utsträckning utbildningen förväntas kunna bidra till att förbundets mål uppnås samt hur effekten av utbildningen ska kunna följas. En bedömning av egeninsatsen i förhållande till avdelningens egen ekonomi görs också vid beslut om summan som utbetalas.

Bedriva fackligt arbete inom staten