Grupp

Fackförbundet STs utvecklingsfond

Utvecklingsfonden ska användas för utbildning som stärker insikten i viktiga framtidsfrågor och/eller stödjer det fackliga styrelsearbetet kollektivt.

Utvecklingsfonden ska, som all verksamhet inom förbundet, användas på ett sätt som bidrar till att våra mål som beslutats av kongressen uppnås.

Tanken är att bidra till styrelsernas möjlighet att arbeta proaktivt. Fonden ska inte stötta funktionsutbildningar för enskilda individer.

Här nedan kan du läsa om vad ni kan söka pengar för.

Bedriva fackligt arbete inom staten

Syftet med en utbildning inom detta område ska vara att finna sätt att proaktivt påverka inom den egna myndigheten och vad gäller dess förutsättningar. Utbildningen kan innehålla:

 • Ekonomikunskap med hänsyn till regeringens direktiv
 • Att påverka politiker
 • Att samverka med arbetsgivaren mot samma mål
 • Hur argumenterar man för att få arbetsgivaren att se nyttan av samarbete

Till ansökan om Bedriva facklig arbete inom staten

Förtroendevaldarollens framtidsutmaningar

Syftet med en utbildning inom detta område är att komma ut med det fackliga arbetet, väcka engagemang på nya fronter samt att ge förutsättningar att på ett ännu tydligare sätt jobba enhetligt inom hela avdelningen. Utbildningen kan innehålla:

 • Hur ser framtidens medlemmar på facket
 • Hur väcker man engagemang
 • Att styra och leda i en ideell organisation
 • Alternativa sätt att organisera en facklig verksamhet inom ramen för stadgarn
 • Nyttan med att samlas mot gemensamma mål
 • Att samarbeta mellan avdelningar eller med andra fackliga organisationer

Till ansökan om förtroendevalda rollens framtidsutmaningar

Bolagskunskap

Syftet med utbildningen är att på ett tydligare sätt bli en jämbördig samverkanspartner och att bli en röst som arbetsgivaren lyssnar på. Utbildningen kan innehålla:

 • Hur påverkas vi av besluten i EU
 • Upphandlingsfrågor – fackets möjlighet att påverka
 • Att läsa ekonomiska rapporter och använda kunskaperna i fackligt syfte

Till ansökan om Bolagskunskap

Fyll i formuläret som respektive länk leder till. Vid prioritering mellan ansökningar tas hänsyn till i vilken utsträckning utbildningen förväntas kunna bidra till att förbundets mål uppnås samt hur effekten av utbildningen ska kunna följas.

Villkor för ansökningar

För att säkerställa att det inte enbart blir ansökningsdatum som avgör vem som får ta del av fonden och för att kunna ta med avdelningarnas ekonomi i bedömningen kommer ansökningarna stämmas av och godkännas två gånger om året (april och oktober). Kansliet ser över ansökningar och presenterar förslag vilket slutgiltigt godkännes av presidiet innan berörda avdelningar informeras.

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • vilka som ansöker 
 • syftet med utbildningen
 • utförare av utbildningen
 • kostnader inklusive uppgift om egeninsats samt hur resultatet ska följas upp.

Utöver ansökan behöver du också mejla oss den sökande avdelningens aktuella årsredovisning. Mejla den till staben@st.org

Vid prioritering mellan ansökningar tas hänsyn till i vilken utsträckning utbildningen förväntas kunna bidra till att förbundets mål uppnås samt hur effekten av utbildningen ska kunna följas. En bedömning av egeninsatsen i förhållande till avdelningens egen ekonomi görs också vid beslut om summan som utbetalas.